Aclasta

Would you like to read this information again? Use the following options:

Alles over Aclasta

Powered by: KNMP logo
 • Introductie

  De werkzame stof in Aclasta is zoledroninezuur.

  Zoledroninezuur behoort tot de bisfosfonaten. Bisfosfonaten remmen de botafbraak en versterken de botten.

  Artsen schrijven het voor bij botontkalking, de ziekte van Paget en bij te veel calcium (kalk) in het bloed door kanker.

 • Bijwerkingen

  Behalve het gewenste effect kan dit medicijn bijwerkingen geven.

  De belangrijkste bijwerkingen zijn de volgende.

  Soms

  • Griepachtige verschijnselen en koorts. Dit komt vooral voor bij de eerste keer dat u het medicijn krijgt. U kunt de kans hierop verkleinen door direct na toediening van dit medicijn paracetamol in te nemen. Raadpleeg uw arts als het na een paar dagen niet overgaat of als de klachten zeer ernstig zijn.

  Zelden

  • Maagdarmklachten, zoals buikpijn, opgezette buik, verstopping, diarree, winderigheid, misselijkheid of braken en gebrek aan eetlust. Dit komt vooral de eerste dagen na het infuus voor. Heeft u hier veel last van, raadpleeg dan uw arts.
  • Pijn in botten, spieren en gewrichten. Heeft u hier veel last van, neem dan contact op met uw arts.
  • Hoofdpijn, duizeligheid, vermoeidheid, gevoel van zwakte.
  • Verminderde aanmaak van rode en witte bloedcellen en van bloedplaatjes. Hierdoor ontstaan bloedarmoede (te merken aan extreme vermoeidheid), een verminderde afweer tegen infecties en een verhoogde kans op bloedingen, zoals bloedneuzen.
  • Oogontsteking. Raadpleeg uw arts als u minder goed gaat zien, bij oogpijn of een rood oog.
  • Te weinig calcium (kalk) in het bloed. Dit kunt u merken aan braken, trillende handen, benauwdheid, hartkloppingen, spierkrampen en gevoelige handen, voeten, lippen en tong. Meestal binnen 10 dagen na het infuus. Raadpleeg bij deze verschijnselen uw arts.. Dit komt vooral voor als u dit medicijn gebruikt tegen de ziekte van Paget.
  • Afname van de nierwerking. U kunt de kans hierop verkleinen door voor elke behandeling voldoende te drinken. Als u al een verminderde nierwerking heeft, is behandeling met dit medicijn niet verstandig. Bespreek dit met uw arts.

  Zeer zelden

  • Pijn, zwelling of roodheid op de plaats van het infuus. Raadpleeg uw arts als de klachten niet overgaan.
  • Overmatig zweten, tintelingen of een prikkelend gevoel op de huid.
  • Bronchitis, benauwdheid. Raadpleeg uw arts als u dit bemerkt.
  • Vochtophoping (oedeem), te merken aan dikke enkels en benen en gewichtstoename. Raadpleeg uw arts als u hier last van heeft.
  • Droge mond, smaakstoornissen, ontsteking van het mondslijmvlies. Door een droge mond kunnen zich eerder gaatjes in uw gebit ontwikkelen. Poets en flos daarom extra goed als u merkt dat u last heeft van een droge mond.
  • Aanhoudende pijn in de kaak, door beschadiging van het kaakgewricht. Verzorg uw gebit goed en laat uw gebit regelmatig door uw tandarts controleren. De klachten kunnen ontstaan of verergeren na een tandheelkundige ingreep in de mond, zoals het trekken van tanden en kiezen. Overleg met uw arts als een tandheelkundige ingreep noodzakelijk lijkt in de weken na het infuus.
  • Pijn in uw liesstreek, dijbeen of heup. Als u hier last van heeft, raadpleeg dan uw arts. Het kan namelijk wijzen op een botbreuk van het dijbeen, meestal is dit geen volledige botbreuk, maar een scheurtje in het bot. Het risico hierop is verhoogd na langdurig gebruik (enkele jaren) van dit medicijn.
  • Hartvaatklachten zoals hartkloppingen, vertraagde hartslag, verhoogde of juist verlaagde bloeddruk, pijn op de borst. Raadpleeg uw arts als u dit bemerkt.
  • Psychische klachten zoals angst, slapeloosheid of juist slaperigheid, verwardheid, traagheid. Raadpleeg dan uw arts.
  • Slokdarmontsteking of zweertjes in de slokdarm.
  • Overgevoeligheid voor dit medicijn. Dit merkt u aan huiduitslag, galbulten en jeuk. Heeft u hier last van, neem dan contact op met uw arts.
   In zeer zeldzame gevallen ontstaat een ernstige overgevoeligheid. Dit is te merken aan verschijnselen zoals koorts, opgezwollen mond, tong, keel of gezicht, ademhalingsproblemen en flauwvallen. Raadpleeg meteen een arts of Eerste-Hulpdienst.
   Als u overgevoelig blijkt te zijn, mag u dit medicijn in de toekomst niet meer gebruiken. Geef daarom aan de apotheker door dat u overgevoelig bent voor zoledroninezuur. Het apotheekteam kan er dan op letten dat u dit medicijn niet opnieuw krijgt.

  Raadpleeg uw arts als u te veel last heeft van één van de bovengenoemde bijwerkingen of als u andere bijwerkingen ervaart waar u zich zorgen over maakt.

 • Gebruik

  Hoe?
  Een arts of verpleegkundige zal het infuus aanbrengen. Drink voor en na deze behandeling minstens 1 glas water. Zo voorkomt u dat u uitdroogt.

  Het infuus wordt in minimaal een kwartier toegediend.

  Hoelang?
  Hoelang u het moet gebruiken hangt af van de reden waarvoor u het gebruikt.

  • Bij botontkalking. U krijgt een keer per jaar een infuus. Uw arts zal elke 5 jaar bepalen of het nog zinvol is de behandeling voort te zetten. Zoledroninezuur wordt meestal niet langer dan 10 jaar gebruikt.
  • Om de bijwerking van corticosteroïden tegen te gaan. U krijgt een keer per jaar een infuus. U moet dit medicijn meestal net zolang als het corticosteroïd gebruiken. Maar een bisfosfonaat, zoals zoledroninezuur, wordt meestal niet langer dan 10 jaar gebruikt.
  • Bij de ziekte van Paget. Het infuus werkt nog lange tijd door. Bij een terugval kan het infuus na ten minste 1 jaar worden herhaald.
  • Bij te veel calcium in het bloed door kanker: het infuus moet na 3 tot 4 weken worden herhaald. Het is afhankelijk van het effect hoe lang u hiermee door moet gaan.
 • Vergeten

  Dit medicijn wordt door de arts of een verpleegkundige toegediend. Neem contact op met uw arts op verpleegkundige zodra u weet dat u de afspraak hebt gemist of niet in staat bent de afspraak te halen.

 • Verboden

  alles eten, autorijden en alcohol drinken?
  Bij dit medicijn zijn hiervoor geen beperkingen. Als u last heeft van duizeligheid of slaperigheid door dit medicijn, neem dan geen deel aan het verkeer.

 • Wisselwerking

  Van dit medicijn zijn geen belangrijke wisselwerkingen met andere medicijnen bekend.

 • Zwangerschap

  Zwangerschap
  Overleg met uw arts. U kunt dit medicijn beter NIET gebruiken als u zwanger bent of binnenkort wilt worden Over het gebruik van dit medicijn tijdens de zwangerschap is nog te weinig bekend. In theorie kan dit medicijn de hoeveelheid calcium bij de baby beïnvloeden. Het kan dan schadelijk zijn voor de ontwikkeling van de baby. Waarschijnlijk moet u tijdelijk stoppen met dit medicijn.

  Borstvoeding
  Gebruik dit medicijn NIETals u borstvoeding geeft of stop de borstvoeding. Het is niet bekend of dit medicijn in de moedermelk terechtkomt en of het schadelijk is voor de baby.

  Wilt u borstvoeding geven, overleg dan met uw arts of apotheker. Mogelijk kan de arts u een ander medicijn voorschrijven, waarvan wel bekend is dat u het veilig kunt gebruiken.

 • Stoppen

  U kunt op elk moment in één keer met het gebruik van dit medicijn stoppen. Als u stopt neemt de kans op botbreuken en de botpijn echter toe. Stop daarom alleen op advies van uw arts.

 • Handelsinformatie

  Zoledroninezuur is sinds 2000 internationaal op de markt. Het is op recept verkrijgbaar onder de merknamen Aclasta en Zometa en als het merkloze Zoledroninezuur als infusievloeistof.

Laatst gewijzigd op: 29 oktober 2013

Herhaalrecept

Gebruikt u Aclasta? Via deze website kunt u een herhaalrecept aanvragen

Gerelateerde videos

Botontkalking (Osteoporose)

Van osteoporose is sprake wanneer het lichaam niet genoeg nieuw botmateriaal kan aanmaken, of wanneer er te veel oud botmateriaal opnieuw door het lichaam wordt opgenomen, of een combinatie van deze twee verschijnselen. Normaal gezond bot wordt ververst door het afbreken van bot door osteoclastcellen, waarna de ontstane leemtes in het bot door osteoblastcellen met vers botmateriaal worden gevuld.

Een deel van dit proces is het aanmaken van sterke botten door het lichaam tijdens de jeugd, met calcium en fosfaat als bouwstenen. Als het lichaam te weinig calcium opneemt, uit de voeding of anderszins, kan dat de aanmaak van botweefsel verslechteren. Het bot wordt dan minder compact en vatbaarder voor breuk.

Bij mensen met osteoporose kunnen de botten gemakkelijk breken. Osteoporose ontwikkelt zich geleidelijk bij het ouder worden, vooral bij vrouwen.

Botontkalking (Osteoporose)

Van osteoporose is sprake wanneer het lichaam niet genoeg nieuw botmateriaal kan aanmaken, of wanneer er te veel oud botmateriaal opnieuw door het lichaam wordt opgenomen, of een combinatie van…

Van osteoporose is sprake wanneer het lichaam niet genoeg nieuw botmateriaal kan aanmaken, of wanneer er te veel oud botmateriaal opnieuw door het lichaam wordt opgenomen, of een combinatie van deze twee verschijnselen. Normaal gezond bot wordt ververst door het afbreken van bot door osteoclastcellen, waarna de ontstane leemtes in het bot door osteoblastcellen met vers botmateriaal worden gevuld.

Een deel van dit proces is het aanmaken van sterke botten door het lichaam tijdens de jeugd, met calcium en fosfaat als bouwstenen. Als het lichaam te weinig calcium opneemt, uit de voeding of anderszins, kan dat de aanmaak van botweefsel verslechteren. Het bot wordt dan minder compact en vatbaarder voor breuk.

Bij mensen met osteoporose kunnen de botten gemakkelijk breken. Osteoporose ontwikkelt zich geleidelijk bij het ouder worden, vooral bij vrouwen.

Bekijk video

Meld bijwerkingen

Een paar minuten van uw tijd kan een leven redden.

Omdat niet alle bijwerkingen bekend zijn op het moment dat een geneesmiddel of een vaccin op de markt wordt gebracht, zijn meldingen uit de praktijk onmisbaar voor een veilig geneesmiddelgebruik.

Lareb verzamelt alle bijwerkingen van geneesmiddelen en vaccins in Nederland. Daardoor valt het snel op als een bijwerking vaak voorkomt. Dit systeem werkt alleen als er zoveel mogelijk bijwerkingen gemeld worden door zorgverleners, apothekers en patiënten.

Uw melding is dus belangrijk om geneesmiddelen nog veiliger te maken!

Meld bijwerkingen