Firdapse

Would you like to read this information again? Use the following options:

Alles over Firdapse

Powered by: KNMP logo
 • Introductie

  De werkzame stof in Firdapse is amifampridine.

  Amifampridine versterkt de berichten die de hersenen naar de spieren sturen.

  Artsen schrijven het voor bij de ziekte van Lambert-Eaton en soms bij multipele sclerose (MS).

 • Bijwerkingen

  Behalve het gewenste effect kan dit medicijn bijwerkingen geven.

  De belangrijkste bijwerkingen zijn de volgende.

  Zelden

  • Tintelingen en een verdoofd gevoel in handen en voeten en rond de mond.
  • Maagdarmklachten, zoals misselijkheid, buikpijn, maagpijn en diarree. Neem het medicijn in met wat voedsel, dan heeft u er minder last van. Door met een lage dosis te beginnen en de dosering geleidelijk te verhogen, heeft u er ook minder last van.

  Zeer zelden

  • Aanval van epilepsie. Waarschuw dan direct een arts. Heeft u epilepsie?Overleg dan met uw arts. Bij bepaalde vormen van epilepsie kunt u vaker een epileptische aanval krijgen. Mogelijk is een ander medicijn geschikter. Of misschien moet u een lagere dosering gebruiken.
  • Benauwdheid door extra slijmvorming en vernauwing in de longen. Mensen met astma of COPD zijn hier extra gevoelig voor. Raadpleeg uw arts als u astma of COPD heeft. Soms is het nodig uit voorzorg medicijnen tegen benauwdheid te inhaleren.
  • Koude vingers en tenen door een verminderde bloeddoorstroming.
  • Wazig zien.
  • Hartkloppingen of een onregelmatige hartslag. Raadpleeg uw arts als u hier last van heeft.
  • Hoofdpijn en vermoeidheid.
  • Duizeligheid, angstgevoelens, slaperigheid of slapeloosheid.
  • Spierkrampen of toegenomen spierzwakte en bewegingsstoornissen.
  • Overgevoeligheid. Dit merkt u aan huiduitslag en jeuk. Raadpleeg bij deze verschijnselen uw arts. Geef aan de apotheker door dat u overgevoelig bent voor amifampridine. Het apotheekteam kan er dan op letten dat u het medicijn niet opnieuw krijgt.
  • Verminderde leverwerking. De arts zal de dosering heel geleidelijk opvoeren en uw lever goed controleren.

  Raadpleeg uw arts als u te veel last heeft van een van de bovengenoemde bijwerkingen of als u andere bijwerkingen ervaart waar u zich zorgen over maakt.

 • Gebruik

  Kijk voor de juiste dosering altijd op het etiket van de apotheek.

  Wanneer?
  Verdeel de doses zo goed mogelijk over dag voor een continu effect. Neem het medicijn in tijdens het eten of met wat voedsel. Dan heeft u het minst last van maagdarmklachten.

  Hoe lang?
  Het syndroom van Lambert-Eaton is een ziekte die niet is te genezen. Het is afhankelijk van het effect hoe lang u dit medicijn moet gebruiken. Overleg hierover met uw arts.

 • Vergeten

  Het is belangrijk dit medicijn consequent in te nemen. Mocht u toch een dosis zijn vergeten:

  • Als u dit medicijn 3 keer per dag gebruikt: duurt het nog meer dan 2 uur voor u de volgende dosis normaal inneemt? Neem de vergeten dosis dan alsnog in. Duurt het nog minder dan 2 uur? Sla de vergeten dosis dan over. Neem nooit een dubbele dosis.
  • Als u dit medicijn 4 keer per dag gebruikt: duurt het nog meer dan 1 uur voor u de volgende dosis normaal inneemt? Neem de vergeten dosis dan alsnog in. Duurt het nog minder dan 1 uur? Sla de vergeten dosis dan over. Neem nooit een dubbele dosis.
 • Verboden

  autorijden?
  Dit medicijn kan de rijvaardigheid verminderen door de bijwerkingen als duizeligheid, slaperigheid, vermoeidheid, wazig zien, een verdoofd gevoel in de handen en voeten en bewegingsstoornissen. Als deze bij u optreden, heeft u een grotere kans op een verkeersongeval.

  Het is strafbaar aan het verkeer deel te nemen als uw rijvaardigheid is verminderd. Als u bij een ongeval betrokken raakt, kunt u aansprakelijk zijn.

  Of en wanneer u weer mag autorijden hangt af van uw aandoening en hoeveel last u blijft houden van bijwerkingen.

  Bij gebruik voor het syndroom van Lambert-Eaton. Mensen met deze ziekte mogen alleen autorijden als zij voldoende controle over hun bewegingen hebben. Overleg met uw arts of dat bij u het geval is. Als u ondanks uw aandoening toch mag autorijden, kunt u hieronder het advies voor dit medicijn vinden.

  Tips voor als u wilt autorijden

  • Rijd niet als u onscherp ziet.
  • Rijd niet als u zich slaperig of duizelig voelt. Bijvoorbeeld als u zich moeilijk kunt concentreren, traag reageert of met moeite wakker kunt blijven. Een aanwijzing dat u niet alert was, is als u zich niet herinnert langs welke route u naar een bestemming bent gereden.
  • Drink geen alcohol als u moet rijden. Alcohol kan de slaperigheid versterken van dit medicijn.
  • Rijd niet langer dan één uur achter elkaar, ook al voelt u zich goed.
  • Rijd niet ’s nachts of bij slecht weer.
  • Bedenk dat het voor uzelf moeilijk te merken is als u minder goed rijdt. Een medepassagier kan dat vaak beter inschatten. Bijvoorbeeld omdat u met wisselende snelheden rijdt, slingert en geïrriteerd reageert op normaal gedrag van medeweggebruikers.

  alcohol drinken en alles eten?
  Bij dit medicijn zijn hiervoor geen beperkingen.

 • Wisselwerking

  Op dit moment zijn er geen belangrijke wisselwerkingen met andere medicijnen bekend.

 • Zwangerschap

  Zwangerschap
  Gebruik dit medicijn NIET tijdens de zwangerschap of als u zwanger wilt worden. Het is niet bekend of dit medicijn veilig is voor de baby. Als u dit medicijn gebruikt en u denkt erover zwanger te worden, overleg dan met uw arts of u een ander medicijn kunt gebruiken.

  Borstvoeding
  Gebruik dit medicijn NIET als u borstvoeding geeft of stop de borstvoeding. Het is niet bekend of dit medicijn in de moedermelk terechtkomt en of het schadelijk is voor de baby. Wilt u borstvoeding geven, overleg dan met uw arts of apotheker. Mogelijk kan de arts u (tijdelijk) een ander medicijn voorschrijven, waarvan wel bekend is dat u het veilig kunt gebruiken.

 • Stoppen

  U kunt op elk moment in één keer stoppen met het gebruik van dit medicijn. De verschijnselen van de ziekte kunnen dan terugkeren. Stop echter alleen als uw arts dat adviseert.

 • Handelsinformatie

  Amifampridine is sinds 2011 op de markt. Het is op recept verkrijgbaar onder de merknaam Firdapse in tabletten.

Laatst gewijzigd op: 28 maart 2013

Herhaalrecept

Gebruikt u Firdapse? Via deze website kunt u een herhaalrecept aanvragen

Meld bijwerkingen

Een paar minuten van uw tijd kan een leven redden.

Omdat niet alle bijwerkingen bekend zijn op het moment dat een geneesmiddel of een vaccin op de markt wordt gebracht, zijn meldingen uit de praktijk onmisbaar voor een veilig geneesmiddelgebruik.

Lareb verzamelt alle bijwerkingen van geneesmiddelen en vaccins in Nederland. Daardoor valt het snel op als een bijwerking vaak voorkomt. Dit systeem werkt alleen als er zoveel mogelijk bijwerkingen gemeld worden door zorgverleners, apothekers en patiënten.

Uw melding is dus belangrijk om geneesmiddelen nog veiliger te maken!

Meld bijwerkingen