Ipratropium/Salbutamol inhalatievloeistof FNA

Would you like to read this information again? Use the following options:

Alles over Ipratropium/Salbutamol inhalatievloeistof FNA

Powered by: KNMP logo
 • Introductie

  Ipratropium/Salbutamol inhalatievloeistof FNA
  De werkzame stoffen in Ipratropium/Salbutamol inhalatievloeistof FNA zijn ipratropium en salbutamol.

  Ipratropium en salbutamol behoren tot luchtwegverwijders.

  Artsen schrijven de combinatie voor bij chronische obstructieve longziekten (COPD).

 • Bijwerkingen

  Behalve het gewenste effect kan dit medicijn bijwerkingen geven.

  De belangrijkste bijwerkingen zijn de volgende.

  Zelden

  • Een droge mond, een geïrriteerde mond en keel, kriebelhoest en heesheid. Als u veel last heeft van een droge mond, kunt u de aanmaak van speeksel stimuleren met (suikervrije) kauwgom of door te zuigen op ijsblokjes. Door de droge mond ontstaan sneller gaatjes in uw gebit en ontstekingen van het slijmvlies van de mondholte. Poets en flos extra goed als u merkt dat u last blijft houden van een droge mond. Laat eventueel de tandarts vaker controleren.
  • Hartkloppingen, versnelde hartslag en trillende handen. Deze klachten horen binnen enkele uren na gebruik over te gaan. Gebruikt u dit medicijn vaker per dag, dan zult u er na verloop van enkele dagen geen last meer van hebben. Heeft u er na twee weken nog altijd last van, raadpleeg dan uw arts. Heeft u hartkramp (angina pectoris) dan kan dit medicijn uw hartklachten verergeren. Overleg met uw arts.
  • Hoofdpijn, misselijkheid en duizeligheid. Heeft u hier veel last van, raadpleeg dan uw arts.

  Zeer zelden

  • Maagdarmklachten, zoals diarree, verstopping en braken. Heeft u hier veel last van, raadpleeg dan uw arts.
  • Wazig zien en zeer zelden oogpijn. Waarschuw uw arts bij pijnklachten.
  • Zwetenen smaakstoornissen.
  • Spierpijn, spierkramp of spierzwakte.
  • Toename van benauwdheidsklachten direct na toedienen van het medicijn. In dat geval het medicijn niet meer gebruiken en een arts raadplegen.
  • Oedeem. Dit merkt u aan opgezwollen enkels en voeten. Mensen die al last van oedeem hebben, bijvoorbeeld door hartfalen zijn hier extra gevoelig voor. Overleg voor gebruik met uw arts als u ernstig hartfalen of oedeem hebt.
  • Psychische klachten, zoals nervositeit, angst, rusteloosheid of hallucinaties. Ook kunnen tijdelijke gedragsveranderingen of slaapstoornissen ontstaan. Kinderen kunnen hyperactief of prikkelbaar worden. Mochten u of uw kind veel last hebben van deze bijwerkingen, vraag dan uw arts om advies.
  • Hartritmestoornissen. U kunt last krijgen van plotselinge duizelingen of kortdurend buiten bewustzijn raken. Dit is vooral van belang voor mensen met een bepaalde hartritmestoornis, namelijk het aangeboren verlengde QT-interval. Gebruik dit medicijn NIET als u deze hartritmestoornis heeft. Overleg met uw arts. Mogelijk kunt u overstappen op een ander middel.
  • Overgevoeligheid voor dit medicijn. U merkt dit aan galbulten of jeuk. In zeer zeldzame gevallen kunt u last krijgen van gezwollen oogleden, lippen of gezicht of ernstige benauwdheid. Waarschuw dan direct een arts of ga naar de Eerste-Hulpdienst. Als u overgevoelig bent voor dit medicijn, geef dit dan door aan de apotheker. Het apotheekteam kan er dan op letten dat u dit medicijn niet opnieuw krijgt.

  Raadpleeg uw arts als u te veel last heeft van één van de bovengenoemde bijwerkingen of als u andere bijwerkingen ervaart waar u zich zorgen over maakt.

 • Gebruik

  Hoe?

  • Goed inhaleren is lastig en vergt veel oefening. Alleen als u goed inhaleert komt de werkzame stof diep genoeg in uw longen om te werken.
  • De inhalatievloeistof, ook wel verneveloplossing genoemd, wordt via een speciaal apparaat in de lucht verneveld, ook wel ultrasonore vernevelaar genoemd. Inhaleren gaat door in- en uitademen via een masker of inademen via een mondstuk (uitademen via de neus of door het mondstuk uit de mond te nemen). Deze manier van inhaleren wordt meestal gebruikt bij ernstige klachten.
  • De arts of verpleegkundige in het ziekenhuis zal u uitleggen hoe het apparaat werkt en het inahleren een keer voordoen. Daarna kunt u een keer oefenen en kan de arts of verpleegkundige nagaan of u alle handelingen goed uitvoert.
  • De inhalatievloeistof zit in ampullen. Trek voorzichtig een plastic ampul van de strip af, houd de ampul rechtop en draai de dop eraf.
  • Giet de inhoud van de ampul in het reservoir van het vernevelapparaat. Indien u niet de gehele ampul gebruikt, maar een deel ervan, bewaar het restant dan niet, maar gooi het weg.
  • Inhaleer het voorgeschreven aantal minuten, meestal is dit tussen vijf en vijftien minuten.
  • Spoel uw mond na gebruik. U voorkomt hiermee gaatjes (tandcariës).
  • Laat regelmatig, bijvoorbeeld elk jaar, controleren of u nog op de juiste manier inhaleert.

  Wanneer?
  U gebruikt dit medicijn om klachten van benauwdheid te verminderen of te voorkomen. Verdeel de inhalaties dan zo goed mogelijk over de dag, dan heeft u er het meest profijt van. Dus met een tussenpoos van zes tot acht uur.

  Hoe lang?
  Meestal moet u dit medicijn langdurig gebruiken. Neem contact op met uw arts of apotheker als dit middel niet of onvoldoende helpt.

 • Vergeten

  Als u benauwd bent en merkt dat u een inhalatie hebt vergeten: inhaleer dan direct en neem een eventueel volgende inhalatie minimaal een half uur later.

  Als u niet benauwd bent en merkt dat u een inhalatie vergeten hebt: sla de inhalatie dan over en neem de volgende inhalatie op het gebruikelijke tijdstip.

 • Verboden

  autorijden?
  Bij een aantal mensen komt de eerste dagen van gebruik duizeligheid of wazig zien voor. Na enkele dagen is dat meestal weer over. Neem geen deel aan het verkeer als u last heeft van deze bijwerkingen.

  alcohol drinken en alles eten?
  Bij dit medicijn zijn hiervoor geen beperkingen.

 • Wisselwerking

  Dit medicijn heeft wisselwerkingen met andere medicijnen. In de tekst hieronder staan alleen de werkzame stoffen van deze medicijnen, dus niet de merknamen. Of uw medicijn een van die werkzame stoffen bevat, kunt u nagaan in uw bijsluiter onder het kopje ‘samenstelling’.

  De medicijnen waarmee de belangrijkste wisselwerkingen optreden, zijn de volgende.

  Sommige bètablokkers. Bètablokkers worden gebruikt bij hart- en vaatziekten, migraine, schildklierziekten en examenvrees. Ook sommige oogdruppels die bij glaucoom (verhoogde oogboldruk) worden gebruikt bevatten bètablokkers. Bètablokkers kunnen het effect van salbutamol tegengaan. Hierdoor kunt u meer last van benauwdheid krijgen. Als u merkt dat u benauwder bent, neem dan contact op met uw arts.

  • Gebruikt u een bètablokker? Neem contact op met uw arts als u deze combinatie voorgeschreven krijgt. Mogelijk is een ander medicijn beter geschikt voor u. De bètablokkers bij hart- en vaatziekten waarbij de wisselwerking optreedt zijn carvedilol, labetalol, oxprenolol, pindolol, propranolol, sotalol.

  Twijfelt u eraan of een van de bovenstaande wisselwerkingen voor u van belang is? Neem dan contact op met uw apotheker of arts.

 • Zwangerschap

  Zwangerschap
  Gebruik dit medicijn NIET als u zwanger bent of binnenkort wil worden. Over het gebruik van dit medicijn tijdens de zwangerschap is nog te weinig bekend. Meld het in elk geval aan uw arts en apotheker zodra u zwanger bent, of binnenkort wilt worden. Zo mogelijk kunt u (tijdelijk) overstappen op een ander medicijn.

  Borstvoeding
  Wilt u borstvoeding geven, overleg dan met uw arts of apotheker. Dit medicijn komt in kleine hoeveelheid in de moedermelk terecht, maar er zijn geen schadelijke gevolgen voor de baby bekend. De arts of apotheker zal daarom meestal aangeven dat u dit medicijn in de normale dosering gewoon kunt gebruiken.

 • Stoppen

  U kunt op elk moment in één keer met het gebruik van dit medicijn stoppen. Houd er wel rekening mee dat uw benauwdheid terug kan komen.

 • Handelsinformatie

  Ipratropium is sinds 1974 internationaal op de markt. Salbutamol sinds 1968. Deze combinatie is op recept verkrijgbaar onder de merknamen Combivent en Ipramol en als het merkloze Ipratropium/Salbutamol FNA. Het is verkrijgbaar in inhalatievloeistof. Dit wordt ook wel verneveloplossing genoemd.

Laatst gewijzigd op: 26 januari 2012

Herhaalrecept

Gebruikt u Ipratropium/Salbutamol inhalatievloeistof FNA? Via deze website kunt u een herhaalrecept aanvragen

Gerelateerde videos

Anticholinergica

Anticholinergica

Bekijk video

COPD

Bij normale ademhaling gaat er lucht via de neus en de luchtpijp naar steeds kleiner wordende luchtwegen, de bronchiën. De bronchiën vertakken zich tot bronchioli en uiteindelijk tot kleine trosjes…

Bij normale ademhaling gaat er lucht via de neus en de luchtpijp naar steeds kleiner wordende luchtwegen, de bronchiën. De bronchiën vertakken zich tot bronchioli en uiteindelijk tot kleine trosjes dunne, tere zakjes, de longblaasjes (medische benaming: alveoli).

COPD (chronische obstructieve longziekte) valt onder de categorie ziekten waardoor de luchtdoorstroming wordt geblokkeerd en waarbij zich ademhalingsproblemen voordoen. Emfyseem is een ziekte die de longblaasjes en de longblaaskanaaltjes vernietigt. Wanneer de longen hun elasticiteit verliezen, scheuren de longblaasjes en ontstaan er grote luchtholten. Deze holten verkleinen de oppervlakte die ons lichaam nodig heeft om zuurstof op te nemen en koolstofdioxide af te geven.

Bronchitis is een ontsteking van de bekleding van de bronchiën. Chronische bronchitis is het gevolg van hardnekkige ontstekingen van deze luchtwegen. Er wordt voortdurend slijm geproduceerd en op den duur wordt de bekleding van de bronchiën dikker. Dit belemmert de uitstroom van lucht tijdens de ademhaling.

COPD wordt veroorzaakt door: 1) tabak, 2) astma, 3) blootstelling aan luchtverontreiniging thuis en op het werk, 4) erfelijke factoren en 5) infecties van de luchtwegen.

Bekijk video

Meld bijwerkingen

Een paar minuten van uw tijd kan een leven redden.

Omdat niet alle bijwerkingen bekend zijn op het moment dat een geneesmiddel of een vaccin op de markt wordt gebracht, zijn meldingen uit de praktijk onmisbaar voor een veilig geneesmiddelgebruik.

Lareb verzamelt alle bijwerkingen van geneesmiddelen en vaccins in Nederland. Daardoor valt het snel op als een bijwerking vaak voorkomt. Dit systeem werkt alleen als er zoveel mogelijk bijwerkingen gemeld worden door zorgverleners, apothekers en patiënten.

Uw melding is dus belangrijk om geneesmiddelen nog veiliger te maken!

Meld bijwerkingen