Letrozol

Would you like to read this information again? Use the following options:

Alles over Letrozol

Powered by: KNMP logo
 • Introductie

  De werkzame stof in Letrozol is letrozol.

  Letrozol is een aromatase-remmer. Het vermindert de hoeveelheid oestrogeenhormoon in de eierstokken, vetweefsel, lever en in borstkankergezwellen.

  Artsen schrijven letrozol voor bij een bepaald type borstkanker, namelijk die gevoelig is voor hormonen.

 • Bijwerkingen

  Behalve de gewenste werking kan dit medicijn ook bijwerkingen geven.

  De belangrijkste bijwerkingen zijn de volgende.

  Regelmatig

  • Overgangsklachten, zoals opvliegers, transpiratie, vaginale bloeding of afscheiding. Ook kan het slijmvlies van de vagina droger worden, waardoor het vrijen pijnlijk kan zijn en er zich makkelijker vaginale infecties kunnen voordoen. Overgangsklachten zijn een gevolg van de verminderde hoeveelheid oestrogeenhormoon in het lichaam. Heeft u er veel last van, of heeft u last van vaginale bloeding, neem dan contact op met uw arts.

  Soms

  • Pijn en stijfheid van de gewrichten, vermoeidheid en zwaktegevoel.

  Zelden

  • Hoofdpijn en duizeligheid.
  • Maagdarmklachten, zoals misselijkheid, braken, buikpijn, verstopping, diarree en verandering van eetlust.
  • Depressiviteit, angst en snel geirriteerd zijn.
  • Huiduitslag, jeuk en haaruitval.
  • Spierpijn.
  • Vasthouden van vocht op plaatsen waar dat normaal niet het geval is, bijvoorbeeld in de enkels en voeten. Dit heet oedeem. Heeft u hier last van, raadpleeg dan uw arts. Zeer zelden kunt u hierdoor een verhoogde bloeddruk en een verhoogde kans op hart- en vaatziekten krijgen.
  • Botontkalking (osteoporose). Oestrogeenhormonen maken de botten stevig. Als de hoeveelheid oestrogeenhormoon daalt, worden de botten geleidelijk aan broos en kunnen eerder botbreuken ontstaan. Om dit te voorkomen kan de arts een medicijn van het bisfosfonaat-type voorschrijven. Overleg hierover met uw arts.

  Zeer zelden

  • Slaperigheid en slapeloosheid.
  • In het begin van de behandeling: toename van pijn vooral bij uitzaaiingen in de botten, zwelling en roodheid op de plek van de borstkanker. Dit zijn voorbijgaande verschijnselen en gaan vanzelf over.
  • Oogirritatie en verminderd gezichtsvermogen door oogafwijkingen, zoals cataract (grauwe staar). Raadpleeg uw arts bij problemen met zien.
  • Droge mond en smaakstoornissen. Door een droge mond kunnen zich eerder gaatjes in uw gebit ontwikkelen. Poets en flos daarom extra goed als u merkt dat u last heeft van een droge mond. Laat eventueel de tandarts vaker uw gebit controleren als u dit middel gedurende verschillende weken gebruikt.
  • Beknelde zenuw in de pols. Hierdoor kunnen pijn, tintelingen of een doof gevoel in uw duim, vingers en handpalm ontstaan. Ook kunt u last krijgen van minder kracht en gevoel in uw handen.
  • Bloedafwijkingen, namelijk een tekort aan witte bloedcellen. Onverklaarbare koorts, keelpijn, blaasjes in mond en keel of infecties kunnen duiden op bloedafwijkingen. Waarschuw dan uw arts.
  • Trombose, waarbij een bloedstolseltje een bloedvat kan afsluiten. Dat gebeurt meestal in een been, soms komt het bloedstolsel in de longen terecht. U kunt trombose herkennen aan een dikke, harde, rode en pijnlijke plek op het been, soms pijn in de kuit en een zwaar gevoel in het been, zelden aan plotseling optredende kortademigheid, soms met pijn of het ophoesten van bloed. Waarschuw in deze gevallen onmiddellijk een arts, of ga naar de Eerste-Hulpdienst.
  • Overgevoeligheid voor dit medicijn. Dat kan zich uiten in galbulten of in 'angio-oedeem', een zwelling van het gezicht, lippen, mond, tong of keel. U kunt hierbij erg benauwd worden. Als het ontstaat, moet u onmiddellijk een arts opzoeken of naar de Eerste-Hulpdienst gaan. In zeldzame gevallen ontstaat er koorts of een ernstige huidafwijking. Stop dan met het gebruik en raadpleeg uw arts. In beide gevallen mag u dit middel in de toekomst niet meer gebruiken. Geef daarom aan de apotheker door dat u overgevoelig bent voor letrozol. Het apotheekteam kan er dan op letten dat u dit middel niet opnieuw krijgt.

  Raadpleeg uw arts als u te veel last heeft van een van de bovengenoemde bijwerkingen of als u andere bijwerkingen ervaart, waar u zich zorgen over maakt.

 • Gebruik

  Kijk voor de juiste dosering op het etiket van de apotheek.

  Hoe?
  Slik de tablet in zijn geheel door met water of een andere vloeistof zonder te kauwen.

  Wanneer?
  U mag het medicijn innemen op elk moment van de dag. Kies wel een vast tijdstip, zodat u dit medicijn regelmatig inneemt. Bovendien vergeet u dan minder snel een dosis.

  Als u dit medicijn één keer per dag gebruikt: bij voorkeur ’s ochtends.

  Hoe lang?
  Meestal gebruikt u dit medicijn gedurende enkele jaren. Dit is afhankelijk van uw persoonlijke omstandigheden en welke andere medicijnen u gebruikt.

  Bij borstkanker met uitzaaiingen gebruikt u het meestal gedurende een paar maanden.

 • Vergeten

  Het is belangrijk dat u dit medicijn consequent blijft slikken. Mocht u toch een dosis vergeten:

  • U gebruikt dit medicijn één keer per dag: duurt het nog meer dan drie uur voor u de volgende dosis normaal inneemt? Neem de vergeten dosis dan alsnog in. Duurt het nog minder dan drie uur? Sla de vergeten dosis dan over.
 • Verboden

  autorijden?
  Duizeligheid, slaperigheid en een verminderd gezichtsvermogen komen zelden voor bij dit medicijn. Neem dan geen deel aan het verkeer.

  alcohol drinken en alles eten?
  Bij dit medicijn zijn hiervoor geen beperkingen.

 • Wisselwerking

  Dit middel kan wisselwerkingen hebben met andere medicijnen.

  Het medicijn waarmee de belangrijkste wisselwerking optreedt, is het volgende. In de tekst hieronder staat alleen de werkzame stof van dit medicijn, dus niet de merknaam. Of uw medicijn die werkzame stof bevat, kunt u nagaan in uw bijsluiter onder het kopje ‘samenstelling’.

  • De vrouwelijke geslachthormonen, estriol, estradiol en geconjugeerde oestrogenen. Deze hormonen en letrozol kunnen elkaars werking tegengaan. Overleg met uw arts.

  Twijfelt u eraan of bovenstaande wisselwerking voor u van belang is? Neem dan contact op met uw apotheker of arts.

  Het is belangrijk dat uw arts weet welke medicijnen u nog meer gebruikt. Neem daarom uw medicatieoverzicht mee als u naar het ziekenhuis gaat. Dit is een overzicht waarop staat welke medicijnen u gebruikt, maar ook of u bijvoorbeeld allergisch bent voor bepaalde medicijnen. U kunt dit overzicht bij uw eigen apotheek opvragen. Krijgt u in het ziekenhuis nieuwe medicijnen, of verandert er iets aan uw medicijngebruik? Geef dit dan ook weer door aan uw eigen apotheek. Dan blijft uw medicatieoverzicht actueel.

 • Zwangerschap

  Zwangerschap
  Gebruik dit medicijn NIET als u zwanger bent of zwanger kunt worden. Er is een grote kans dat dit medicijn aangeboren afwijkingen kan veroorzaken bij de baby.

  U mag dit medicijn alleen gebruiken als u meer dan één jaar geen menstruatie heeft gehad, dus in de overgang bent. Twijfelt u of u nog zwanger kunt worden, raadpleeg dan uw arts.

  Borstvoeding
  Dit medicijn wordt meestal alleen gebruikt door vrouwen die niet meer zwanger kunnen worden, dus geen borstvoeding geven. Geeft u toch borstvoeding? Gebruik dit middel NIET als u borstvoeding geeft, of stop de borstvoeding. Het is niet bekend of dit middel in de moedermelk terechtkomt. Het medicijn kan schadelijk zijn voor de baby.

 • Stoppen

  Voor het effect is het nodig dit medicijn een aantal jaar te gebruiken. Stop dus niet met dit medicijn, maar overleg eerst met uw arts.

 • Handelsinformatie

  Letrozol is sinds 1996 internationaal op de markt. Het is op recept verkrijgbaar in tabletten onder de merknamen Femara en Letroman, en als het merkloze Letrozol.

Laatst gewijzigd op: 06 mei 2013

Herhaalrecept

Gebruikt u Letrozol? Via deze website kunt u een herhaalrecept aanvragen

Meld bijwerkingen

Een paar minuten van uw tijd kan een leven redden.

Omdat niet alle bijwerkingen bekend zijn op het moment dat een geneesmiddel of een vaccin op de markt wordt gebracht, zijn meldingen uit de praktijk onmisbaar voor een veilig geneesmiddelgebruik.

Lareb verzamelt alle bijwerkingen van geneesmiddelen en vaccins in Nederland. Daardoor valt het snel op als een bijwerking vaak voorkomt. Dit systeem werkt alleen als er zoveel mogelijk bijwerkingen gemeld worden door zorgverleners, apothekers en patiënten.

Uw melding is dus belangrijk om geneesmiddelen nog veiliger te maken!

Meld bijwerkingen