Marihuana, medicinaal

Would you like to read this information again? Use the following options:

Alles over Marihuana, medicinaal

Powered by: KNMP logo
 • Introductie

  Marihuana, medicinaal
  Marihuana is een andere naam voor cannabis.

  Over de werkzaamheid van cannabis worden steeds meer onderzoekgegevens bekend. Maar er is nog meer wetenschappelijk onderzoek nodig. In de praktijk is cannabis werkzaam gebleken.

  Uw arts zal cannabis pas voorschrijven als reguliere behandelingsmethoden onvoldoende werken of wanneer er te veel bijwerkingen optreden.

  De belangrijkste aandoeningen waarbij cannabis wordt gebruikt, zijn MS (Multiple Sclerose) en ruggenmergschade, kanker, aids, misselijkheid en braken, chronische pijn en het syndroom van Gilles de la Tourette. Hoe cannabis werkt bij deze aandoeningen is niet precies bekend.

  Hoe snel en hoe lang cannabis werkt is per persoon verschillend en hangt ook af van de manier waarop het wordt gebruikt. De thee begint na een half tot anderhalf uur te werken. De inhalatie werkt sneller, al binnen enkele minuten. De werking van de thee is na twee tot drie uur maximaal, van de inhalatie na vijftien minuten. De werking houdt vier tot acht uur aan.

 • Bijwerkingen

  Behalve het gewenste effect kan dit middel bijwerkingen geven. Meestal verdwijnen deze bijwerkingen na enkele uren vanzelf.

  De belangrijkste bijwerkingen zijn de volgende.

  Regelmatig

  • Een positieve en prettige uitwerking op de stemming: een gevoel van kalmte, rust, tevredenheid, ontspanning en vrolijkheid. Dit wordt ook wel 'high' worden genoemd. Ook loomheid, honger, beter kleuren zien, beter horen en verlies van gevoel voor tijd en plaats kunnen optreden.

  Soms

  • Een negatieve uitwerking op de stemming: een gevoel van angst, paniek en verwarring. Dit treedt vooral op wanneer de dosering te hoog is of als u cannabis voor de eerste keer gebruikt. Zorg er daarom voor dat u op een rustige plek zit en er iemand bij u is als u cannabis voor de eerste keer gebruikt.
  • Cannabis kan bestaande psychische klachten verergeren. Zorg ervoor dat uw arts op de hoogte is van deze klachten voordat u het gaat gebruiken. Bij gebruik als genotsmiddel kunnen op latere leeftijd psychische klachten ontstaan.
  • Rusteloosheid, slapeloosheid en waanvoorstellingen kunnen voorkomen. Raadpleeg uw arts als u veel last hebt van deze bijwerkingen.

  Zelden

  • Hoofdpijn, duizeligheid, een gevoel van warmte en koude in handen en voeten, rode branderige ogen en een droge mond. Deze bijwerkingen gaan meestal na enkele uren weer voorbij.
  • Een versnelde hartslag. Deze bijwerking verdwijnt vanzelf na enkele dagen tot weken, als u aan het middel begint te wennen. Wanneer u een hartaandoening hebt, kunt u hier eerder last van krijgen. Het is daarom belangrijk de dosering cannabis langzaam op te bouwen.

  Zelden, bij regelmatig roken van sigaretten met cannabis

  • Regelmatig roken van cannabis kan de longfunctie en de weerstand tegen infecties verminderen. Hierdoor kunnen ontstekingen van keel, neus en longen ontstaan. Het roken van cannabis wordt daarom afgeraden.
  • Een verhoogd risico op hartritmestoornissen. U kunt last krijgen van plotselinge duizelingen of kortdurend buiten bewustzijn raken. Dit is vooral van belang voor mensen met een bepaalde hartritmestoornis, namelijk het aangeboren verlengde QT-interval. Gebruik dit middel NIET als u deze hartritmestoornis heeft. Overleg met uw arts. Mogelijk kunt u overstappen op een ander middel.

  Krijgt u andere verschijnselen die u in verband brengt met dit middel, raadpleeg dan altijd uw apotheker of arts.

 • Gebruik

  De dosering kan per persoon verschillend zijn. Vaak begint u met een lage dosering die op geleide van het effect langzaam wordt verhoogd. De te gebruiken variëteit moet ook proefondervindelijk worden vastgesteld. Er is geen voorkeur voor een variëteit bij een bepaalde aandoening. Dit kan per persoon verschillen.

  Hoe?
  Cannabis kan op verschillende manieren worden gebruikt. Welke methode de voorkeur heeft, is per persoon verschillend. De meest gebruikte methoden zijn het drinken van thee en het inhaleren van verwarmde cannabis.

  Inhalatie van cannabis geeft een wat grotere kans op psychische bijwerkingen dan het drinken van thee. Bij het drinken van thee met cannabis is het echter wat moeilijker om de juiste dosering te vinden. Het duurt namelijk een half tot anderhalf uur voordat het gaat werken. Bij inhalatie is het makkelijker om bij te sturen om de juiste dosering te vinden. Het werkt namelijk al binnen enkele minuten en als het onvoldoende werkt kan dus nog een keer geïnhaleerd worden.

  Het roken van cannabis in een sigaret of waterpijp wordt afgeraden omdat hierbij verbrandingsstoffen ontstaan die bij regelmatig gebruik schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid, vooral in combinatie met tabak.

  Maken van thee
  Om thee te zetten dient u één gram cannabis gedurende vijftien minuten in één liter zacht kokend water te laten trekken. Daarna de thee zeven en zo nodig op smaak brengen met honing. De thee die dezelfde dag wordt gedronken, kunt u in een thermoskan bewaren. De thee die vanaf de volgende dag wordt gedronken, kunt u in de koelkast bewaren in een glazen fles. Wanneer u een beetje koffiemelkpoeder toevoegt, is de thee enkele dagen houdbaar in de koelkast.

  Inhalatie van verwarmde cannabis
  Hiervoor gebruikt u een speciaal verdampingsapparaat. Adem de damp van de cannabis wanneer deze als een lichte mist zichtbaar is diep in. Zorg dat er geen rookontwikkeling optreedt, de damp lijkt dan op dikke wolken.

  Wanneer?

  Drinken van thee
  Drink 's avonds één kop (0.2 liter) warme of koude thee. Het kan ongeveer twee weken duren voordat de werking van de thee maximaal is. Als na een tot twee weken gebruik één kop thee per dag onvoldoende werkt, kunt u zowel 's ochtends als 's avonds één kop drinken.

  Inhalatie van verwarmde cannabis
  Inhaleer één tot twee keer per dag enkele trekjes uit een verdampingsapparaat. Houd tussen twee inhalaties een tijd van vijf tot vijftien minuten aan. Het kan enkele weken duren voordat de werking volledig is.

  Hoe lang?
  Gebruik dit middel zolang u klachten heeft. Als u na een aantal weken gebruik geen verbetering van de klachten merkt, overleg dan met uw arts. Het kan zijn dat de dosering moet worden verhoogd of dat u een andere variëteit moet gaan gebruiken. Het kan ook zijn dat u geen baat heeft bij het gebruik van cannabis.

 • Vergeten

  Het is niet schadelijk als u een dosis mist. Maar als u het middel al enkele weken gebruikt, bent u er aan gewend geraakt en kunt u bij de vergeten dosis last krijgen van ontwenningsverschijnselen.

  • Als u dit middel één keer per dag gebruikt: duurt het nog meer dan acht uur voor u de volgende dosis normaal neemt? Neem de vergeten dosis dan alsnog. Duurt het nog minder dan acht uur? Sla de vergeten dosis dan over.
  • Als u dit middel twee keer per dag gebruikt: duurt het nog meer dan vier uur voor u de volgende dosis normaal neemt? Neem de vergeten dosis dan alsnog. Duurt het nog minder dan vier uur? Sla de vergeten dosis dan over.
 • Verboden

  autorijden?
  Sommige medicijnen hebben invloed op het reactievermogen. Het is dan strafbaar om aan het verkeer deel te nemen. Als u bij een ongeval betrokken raakt terwijl uw rijvaardigheid is beïnvloed, bent u wettelijk aansprakelijk voor de gevolgen. Of dit medicijn de rijvaardigheid beïnvloedt, leest u hieronder.

  Dit medicijn kan bepaalde bijwerkingen veroorzaken en deze zouden uw rijvaardigheid kunnen verminderen. Deze bijwerkingen zijn stemmingsstoornissen, rusteloosheid, slapeloosheid, waanvoorstellingen, duizeligheid, spierverslapping en wazig zien. Beoordeel zelf hoeveel last u van deze bijwerkingen heeft. Houd rekening met onderstaande tips als u besluit te gaan autorijden.

  Tips voor als u wilt autorijden

  • Meent u dat u kunt autorijden, vraag dan iemand om de eerste keren naast u te zitten en uw rijvaardigheid te beoordelen. Voor uzelf is het vaak moeilijk te zien of u minder goed rijdt. Deze persoon kan zien of u met wisselende snelheden rijdt, slingert en geïrriteerd reageert op normaal gedrag van medeweggebruikers.
  • Rijd niet als u onscherp ziet.
  • Rijd niet als u slaperig, rusteloos of duizelig bent, last heeft van stemmingsstoornissen, spierverslapping of waanvoorstellingen, moeite heeft u te concentreren of wakker te blijven of als u niet weet langs welke route u naar een bestemming bent gereden.
  • Rijd niet als u alcohol heeft gebruikt. Alcohol versterkt de versuffende bijwerking van dit medicijn in belangrijke mate.
  • Rijd niet langer dan één uur achter elkaar, ook al voelt u zich goed.
  • Rijd niet ’s nachts of bij slecht weer.

  Rijd geen auto als u dit medicijn gebruikt in combinatie met andere medicijnen die uw rijvaardigheid kunnen beïnvloeden.

  alcohol drinken?
  Alcohol en cannabis versterken en verlengen elkaars werking aanzienlijk. Beperk daarom het gebruik van alcohol en drink het liever niet.

  alles eten?
  U mag alles eten.

 • Wisselwerking

  De medicijnen waarmee de belangrijkste wisselwerkingen optreden, zijn andere middelen die het reactievermogen verminderen. Bij deze middelen is vaak op de verpakking een gele waarschuwingssticker geplakt. De effecten op bijvoorbeeld de rijvaardigheid versterken elkaar. Rijd geen auto als u twee of meer van dergelijke middelen gebruikt.

 • Zwangerschap

  Zwangerschap
  Gebruik dit middel NIET als u zwanger bent of binnenkort zwanger wilt worden. Over het gebruik van dit middel tijdens de zwangerschap is nog te weinig bekend. Wel is bekend dat dronabinol (één van de bestanddelen van cannabis) via de placenta het ongeboren kind bereikt.

  Tot nu toe zijn geen aangeboren afwijkingen waargenomen, maar wat de gevolgen op lange termijn zijn is nog niet duidelijk. Sommige kinderen waarvan de moeder tijdens de zwangerschap cannabis heeft gebruikt, hebben problemen met slapen, zijn hyperactief of hebben concentratieproblemen.

  Bent u zwanger, of wilt u zwanger worden, overleg dan met uw arts of apotheker.

  Borstvoeding
  Gebruik dit middel NIET als u borstvoeding geeft of stop de borstvoeding. Van dronabinol, een bestanddeel van cannabis, is bekend dat het in de moedermelk terechtkomt. Ook andere bestanddelen komen mogelijk in de moedermelk terecht. Het is niet bekend of het schadelijk is voor de baby. Wilt u borstvoeding geven overleg dan met arts of apotheker.

 • Stoppen

  Als u dit middel slechts enkele dagen achter elkaar gebruikt heeft, kunt u in één keer stoppen. Er treden dan in het algemeen geen ontwenningsverschijnselen op.

  Na een gebruik van enkele maanden kunnen er ontwenningsverschijnselen ontstaan, zoals rusteloosheid, prikkelbaarheid, slapeloosheid en misselijkheid. Deze verschijnselen verdwijnen meestal binnen ongeveer twee dagen. Als u de dosis langzaam verlaagt, heeft u geen of minder last van ontwenningsverschijnselen.

 • Handelsinformatie

  Cannabis bestaat uit de gedroogde bloemtoppen van de plant Cannabis Sativa. Het wordt speciaal geteeld voor levering via de apotheek zodat een constante kwaliteit wordt geleverd. Het bevat verschillende werkzame stoffen, waaronder dronabinol (THC) en cannabidiol (CBD).

  Cannabis wordt geleverd in verschillende variëteiten, waarin verschillende gehaltes aan werkzame stoffen zitten, namelijk de 'Bedrobinol', de 'Bediol' en de 'Bedrocan' variëteiten. Cannabis is via de apotheek verkrijgbaar op recept in porties van 5 gram. Cannabis Bediol is als granulaat verkrijgbaar, dat wil zeggen dat de bloemtoppen zijn vermalen. Het is hierdoor gemakkelijker te doseren.

  Cannabis wordt ook wel marihuana genoemd.

Laatst gewijzigd op: 23 mei 2013

Herhaalrecept

Gebruikt u Marihuana, medicinaal? Via deze website kunt u een herhaalrecept aanvragen

Meld bijwerkingen

Een paar minuten van uw tijd kan een leven redden.

Omdat niet alle bijwerkingen bekend zijn op het moment dat een geneesmiddel of een vaccin op de markt wordt gebracht, zijn meldingen uit de praktijk onmisbaar voor een veilig geneesmiddelgebruik.

Lareb verzamelt alle bijwerkingen van geneesmiddelen en vaccins in Nederland. Daardoor valt het snel op als een bijwerking vaak voorkomt. Dit systeem werkt alleen als er zoveel mogelijk bijwerkingen gemeld worden door zorgverleners, apothekers en patiënten.

Uw melding is dus belangrijk om geneesmiddelen nog veiliger te maken!

Meld bijwerkingen