Marinol

Would you like to read this information again? Use the following options:

Alles over Marinol

Powered by: KNMP logo
 • Introductie

  Marinol
  De werkzame stof in Marinol is dronabinol.

  Dronabinol is een middel dat alleen in het buitenland op de markt is. Uw arts zal dronabinol daarom pas voorschrijven als reguliere behandelingsmethoden onvoldoende werken of wanneer te veel bijwerkingen optreden. Met een artsenverklaring is dronabinol dan via de apotheek verkrijgbaar.

  De belangrijkste aandoeningen waarbij dronabinol wordt gebruikt zijn misselijkheid en braken door gebruik van chemotherapie en een verminderde eetlust bij aidspatiënten.

  Dronabinol wordt soms ook gebruikt bij andere aandoeningen, zoals glaucoom, MS, chronische pijn en het syndroom van Gilles de la Tourette.

 • Bijwerkingen

  Behalve het gewenste effect kan dit middel bijwerkingen geven. Meestal verdwijnen deze bijwerkingen na 1 tot 3 dagen vanzelf.

  De belangrijkste bijwerkingen zijn de volgende.

  Soms

  • Een positieve en prettige uitwerking op de stemming: een gevoel van kalmte, rust, tevredenheid, ontspanning en vrolijkheid. Dit wordt ook wel 'high' worden genoemd.
  • Duizeligheid, vooral bij opstaan uit bed of uit een stoel. Deze bijwerking verdwijnt vanzelf na enkele dagen tot weken, als u aan het middel begint te wennen. Als u zich duizelig voelt, sta dan niet te snel op uit bed of van een stoel. U kunt het beste even gaan liggen en de benen wat hoger leggen, bijvoorbeeld op een kussen.

  Zelden

  • Een negatieve uitwerking op de stemming: een gevoel van angst, paniek en verwarring. Dit treedt vooral op wanneer de dosering te hoog is of als u dronabinol voor de eerste keer gebruikt. Zorg er daarom voor dat u op een rustige plek zit en er iemand bij u is als u dronabinol voor de eerste keer gebruikt.
  • Rusteloosheid, slapeloosheid, en waanvoorstellingen kunnen voorkomen. Raadpleeg uw arts als u veel last hebt van deze bijwerkingen.
  • Hartkloppingen of een versnelde hartslag. Deze bijwerking verdwijnt vanzelf na enkele dagen tot weken, als u aan het middel begint te wennen. Wanneer u een hartaandoening hebt, kunt u hier eerder last van krijgen. Het is daarom belangrijk de dosering dronabinol langzaam op te bouwen.
  • Maagdarmklachten, zoals buikpijn, misselijkheid, braken en zeer zelden diarree.

  Zeer zelden

  • Dronabinol kan psychische klachten verergeren. Zorg ervoor dat uw arts op de hoogte in van deze klachten voordat u het gaat gebruiken.
  • Een verhoogd risico op hartritmestoornissen. U kunt last krijgen van plotselinge duizelingen of kortdurend buiten bewustzijn raken. Dit is vooral van belang voor mensen met een bepaalde hartritmestoornis, namelijk het aangeboren verlengde QT-interval. Gebruik dit middel NIET als u deze hartritmestoornis heeft. Overleg met uw arts. Mogelijk kunt u overstappen op een ander middel.
  • Heeft u een hartaandoening, zoals angina pectoris (pijn op de borst)? Dit medicijn kan de hartaandoening verergeren. Gebruik dit medicijn daarom alleen in overleg met uw arts.
  • Spierpijn, onduidelijke spraak, blozen, wazig zien en oorsuizen. Raadpleeg in dat geval uw arts.

  Krijgt u andere verschijnselen die u in verband brengt met dit middel, raadpleeg dan altijd uw apotheker of arts.

 • Gebruik

  De dosering kan per persoon verschillend zijn. Vaak begint u met een lage dosering die op geleide van het effect langzaam wordt verhoogd.

  Wanneer?

  Bij misselijkheid en braken bij chemotherapie
  Meestal begint u een aantal uren voor de chemotherapie met innemen van dronabinol. Na starten van de chemotherapie moet dronabinol elke twee tot vier uur worden ingenomen.

  Ter stimulering van de eetlust
  Om de eetlust te stimuleren, kunt u dronabinol het beste voor het middageten en het avondeten innemen.

  Hoe lang?
  Bij misselijkheid en braken door chemotherapie kunt u na de kuur stoppen met het gebruik. Ter stimulatie van de eetlust gebruikt u dronabinol zolang u klachten heeft.

 • Vergeten

  Het is niet schadelijk als u een dosis mist. Maar als u het middel al enkele weken gebruikt, bent u er aan gewend geraakt en kunt u bij de vergeten dosis last krijgen van ontwenningsverschijnselen. Neem de vergeten dosis dan alsnog in, tenzij het bijna tijd is om de volgende dosis in te nemen. Sla de vergeten dosis over en hervat het normale inname schema.

 • Verboden

  autorijden?
  Sommige medicijnen hebben invloed op het reactievermogen. Het is dan strafbaar om aan het verkeer deel te nemen. Als u bij een ongeval betrokken raakt terwijl uw rijvaardigheid is beïnvloed, bent u wettelijk aansprakelijk voor de gevolgen. Of dit medicijn de rijvaardigheid beïnvloedt, leest u hieronder.

  Dit medicijn kan bepaalde bijwerkingen veroorzaken en deze zouden uw rijvaardigheid kunnen verminderen. Deze bijwerkingen zijn slaperigheid, waanvoorstellingen, duizeligheid, rusteloosheid, slapeloosheid, stemmingswisselingen en een verminderd coördinatievermogen. Beoordeel zelf hoeveel last u van deze bijwerkingen heeft. Houd rekening met onderstaande tips als u besluit te gaan autorijden.

  Tips voor als u wilt autorijden

  • Meent u dat u kunt autorijden, vraag dan iemand om de eerste keren naast u te zitten en uw rijvaardigheid te beoordelen. Voor uzelf is het vaak moeilijk te zien of u minder goed rijdt. Deze persoon kan zien of u met wisselende snelheden rijdt, slingert en geïrriteerd reageert op normaal gedrag van medeweggebruikers.
  • Rijd niet als u onscherp ziet.
  • Rijd niet als u slaperig, duizelig of rusteloos bent, last heeft van stemmingswisselingen, waanvoorstellingen of een verminderd coördinatievermogen, moeite heeft u te concentreren of wakker te blijven of als u niet weet langs welke route u naar een bestemming bent gereden.
  • Rijd niet als u alcohol heeft gebruikt. Alcohol versterkt de versuffende bijwerking van dit medicijn in belangrijke mate.
  • Rijd niet langer dan één uur achter elkaar, ook al voelt u zich goed.
  • Rijd niet ’s nachts of bij slecht weer.

  Rijd geen auto als u dit medicijn gebruikt in combinatie met andere medicijnen die uw rijvaardigheid kunnen beïnvloeden.

  alcohol drinken?
  Alcohol en dronabinol versterken en verlengen elkaar werking aanzienlijk. Beperk daarom het gebruik van alcohol en drink het liever niet.

  alles eten?
  U mag alles eten.

 • Wisselwerking

  De medicijnen waarmee de belangrijkste wisselwerkingen zijn, zijn andere middelen die het reactievermogen verminderen. Bij deze middelen is vaak op de verpakking een gele waarschuwingssticker geplakt. De effecten op bijvoorbeeld de rijvaardigheid versterken elkaar. Rijd geen auto als u twee of meer van dergelijke middelen gebruikt.

 • Zwangerschap

  Zwangerschap
  Gebruik dit middel NIET als u zwanger bent of binnenkort zwanger wilt worden. Over het gebruik van dit middel tijdens de zwangerschap is nog te weinig bekend. Wel is bekend dat dronabinol via de placenta het kind bereikt. Tot nu toe zijn geen aangeboren afwijkingen waargenomen, maar wat de gevolgen op lange termijn zijn is nog niet duidelijk.

  Bent u zwanger, of wilt u zwanger worden, overleg dan met uw arts of apotheker. Zo mogelijk kunt u overstappen op een ander middel.

  Borstvoeding
  Gebruik dit middel NIET als u borstvoeding geeft of stop de borstvoeding. Dronabinol komt in de moedermelk terecht. Het is niet bekend of het schadelijk is voor de baby. Wilt u borstvoeding geven overleg dan met arts of apotheker.

 • Stoppen

  Als u dit middel slechts enkele dagen achter elkaar gebruikt heeft, kunt u in één keer stoppen. Er treden dan in het algemeen geen ontwenningsverschijnselen op.

  Na gebruik van enkele maanden kunnen er ontwenningsverschijnselen ontstaan, zoals slapeloosheid, prikkelbaarheid, zweten, diarree, hik en een verminderde eetlust. Deze verschijnselen verdwijnen meestal binnen ongeveer twee dagen. Door geleidelijk te stoppen kunt u ontwenningsverschijnselen zo veel mogelijk voorkomen.

 • Handelsinformatie

  Dronabinol is één van de werkzame bestanddelen uit cannabis. Dronabinol is verkrijgbaar in capsules onder de merknaam Marinol. Het is alleen met een artsenverklaring via de apotheek verkrijgbaar.

Laatst gewijzigd op: 23 mei 2013

Herhaalrecept

Gebruikt u Marinol? Via deze website kunt u een herhaalrecept aanvragen

Gerelateerde videos

Multiple Sclerose (MS)

Het centrale zenuwstelsel bestaat uit zenuwcellen, of neuronen, in de hersenen en in het ruggenmerg. De meeste zenuwen in het lichaam zijn omhuld met myeline, een vettige stof. Dankzij myeline gaan de elektrische impulsen die de zenuwen uitzenden helderder, sneller en doelmatiger door de neuronen.

Multipele sclerose (MS) is een auto-immuunziekte; dat betekent dat het immuunsysteem van het lichaam zich tegen zichzelf keert. Door deze auto-immuunreactie raken de beschermende myelinehulzen op meerdere plaatsen in het zenuwstelsel ontstoken en worden ze uiteindelijk vernietigd. Deze vernietiging van myeline wordt demyelinisatie genoemd.

Door dit vernietigingsproces verslechtert de werkzaamheid van de zenuwsignalen die de neuronen uitzenden. De signalen worden trager en raken verminkt of geblokkeerd, en hierdoor ontwikkelen zich de symptomen van multipele sclerose.

MS kan uiteenlopende symptomen hebben, afhankelijk van de plek waar myelinebeschadiging plaatsvindt. Veel voorkomende symptomen zijn verlies van spiercoördinatie, verminderd gezichtsvermogen, een verdoofd of tintelend gevoel in de armen of benen, vermoeidheid en incontinentie.

Deze ziekte is vaak moeilijk medisch te herkennen, omdat de symptomen, die enkele dagen maar ook maandenlang kunnen aanhouden, zonder enige regelmaat kunnen opkomen en verdwijnen.

Multiple Sclerose (MS)

Het centrale zenuwstelsel bestaat uit zenuwcellen, of neuronen, in de hersenen en in het ruggenmerg. De meeste zenuwen in het lichaam zijn omhuld met myeline, een vettige stof. Dankzij myeline…

Het centrale zenuwstelsel bestaat uit zenuwcellen, of neuronen, in de hersenen en in het ruggenmerg. De meeste zenuwen in het lichaam zijn omhuld met myeline, een vettige stof. Dankzij myeline gaan de elektrische impulsen die de zenuwen uitzenden helderder, sneller en doelmatiger door de neuronen.

Multipele sclerose (MS) is een auto-immuunziekte; dat betekent dat het immuunsysteem van het lichaam zich tegen zichzelf keert. Door deze auto-immuunreactie raken de beschermende myelinehulzen op meerdere plaatsen in het zenuwstelsel ontstoken en worden ze uiteindelijk vernietigd. Deze vernietiging van myeline wordt demyelinisatie genoemd.

Door dit vernietigingsproces verslechtert de werkzaamheid van de zenuwsignalen die de neuronen uitzenden. De signalen worden trager en raken verminkt of geblokkeerd, en hierdoor ontwikkelen zich de symptomen van multipele sclerose.

MS kan uiteenlopende symptomen hebben, afhankelijk van de plek waar myelinebeschadiging plaatsvindt. Veel voorkomende symptomen zijn verlies van spiercoördinatie, verminderd gezichtsvermogen, een verdoofd of tintelend gevoel in de armen of benen, vermoeidheid en incontinentie.

Deze ziekte is vaak moeilijk medisch te herkennen, omdat de symptomen, die enkele dagen maar ook maandenlang kunnen aanhouden, zonder enige regelmaat kunnen opkomen en verdwijnen.

Bekijk video

Meld bijwerkingen

Een paar minuten van uw tijd kan een leven redden.

Omdat niet alle bijwerkingen bekend zijn op het moment dat een geneesmiddel of een vaccin op de markt wordt gebracht, zijn meldingen uit de praktijk onmisbaar voor een veilig geneesmiddelgebruik.

Lareb verzamelt alle bijwerkingen van geneesmiddelen en vaccins in Nederland. Daardoor valt het snel op als een bijwerking vaak voorkomt. Dit systeem werkt alleen als er zoveel mogelijk bijwerkingen gemeld worden door zorgverleners, apothekers en patiënten.

Uw melding is dus belangrijk om geneesmiddelen nog veiliger te maken!

Meld bijwerkingen