Myfenax

Would you like to read this information again? Use the following options:

Alles over Myfenax

Powered by: KNMP logo
 • Introductie

  De werkzame stof in Myfenax is mycofenolzuur.

  Mycofenolzuur onderdrukt het afweersysteem en remt ontstekingen. Het behoort tot de medicijnen tegen afweerreacties.

  Artsen schrijven het voor om afweerreacties te voorkomen na transplantaties. In enkele gevallen schrijft een arts mycofenolzuur ook voor bij zeer ernstige vormen van eczeem.

 • Bijwerkingen

  Behalve het gewenste effect kan dit middel bijwerkingen geven.

  Uw arts zal uw bloed regelmatig controleren op aanwijzingen voor bijwerkingen.

  De belangrijkste bijwerkingen zijn de volgende.

  Soms

  • Maagdarmklachten, zoals misselijkheid, braken, buikpijn en diarree. Mocht u veel last hebben van misselijkheid, neem het middel dan bij een maaltijd in.
  • Bloedafwijkingen. Dit middel onderdrukt het beenmerg, waar de voorlopers van nieuwe bloedcellen worden gemaakt. Met name bij een hoge dosering zal er een tekort aan bepaalde bloedcellen ontstaan. Het gevolg is bloedarmoede, meer kans op bloedingen en een verminderde afweer. Dit kan na enkele weken ontstaan. Het bloed wordt daarom regelmatig gecontroleerd. Door verlagen van de dosis of na stoppen van het gebruik verdwijnt deze bijwerking meestal weer, in zeldzame gevallen kan er een blijvend tekort aan voorlopers van rode bloedcellen ontstaan.
  • Verhoogde kans op infecties, bijvoorbeeld een blaasontsteking of een infectie van de luchtwegen, zoals verkoudheid en hoesten. Dit komt omdat de lichaamseigen afweer is verminderd. Meld de volgende verschijnselen altijd aan uw arts: koorts, keelpijn, verkoudheid of griep.
  • Huidinfecties, zoals gordelroos, een koortslip of schimmelinfecties. Raadpleeg bij roodheid en jeuk uw arts.

  Zelden

  • Griepachtige verschijnselen, hoofdpijn, duizeligheid, koorts, pijn, koude rillingen, trillende of bevende handen.
  • Vasthouden van vocht (dikke enkels en voeten). Hierdoor kan ook uw bloeddruk iets stijgen.
  • Leverontsteking. Dit merkt u aan een gevoelige, opgezwollen buik, of een gele verkleuring van het oogwit of van de huid, waarschuw dan een arts. Na verlaging van de dosering of na stoppen, verdwijnt deze bijwerking weer.
  • Psychische klachten, zoals angst, depressie, abnormaal denken, verwardheid en slaapproblemen. Raadpleeg uw arts als u deze bijwerkingen opmerkt. Na stoppen van het gebruik verdwijnen deze bijwerkingen weer.
  • Hoest en benauwdheid. Overleg met uw arts als u hier te veel last van heeft.
  • Spierzwakte en gewrichtspijn. Neem contact op met uw arts als u dit merkt.
  • Verhoging van de concentratie cholesterol en vetten in het bloed. Een bepaald soort vetten, triglyceriden, kan zich ophopen in de bloedvaten. Als u al een te hoog cholesterol en/of vetgehalte in uw bloed heeft, zal uw arts u daar extra op controleren.

  Zeer zelden

  • Verhoogde kans op huidtumoren. Incidenteel is dit opgemerkt bij patiënten die hoge doseringen gebruiken. Ga niet overmatig zonnebaden of onder UV-licht van zonnebank of solarium. Gebruik bij blootstelling aan zonlicht altijd een zonnebrandmiddel met een hoge beschermingsfactor.
  • Overgevoeligheid voor dit middel. Dit merkt u aan huiduitslag, galbulten en jeuk. Gebruik dit middel dan niet meer. Een ernstige overgevoeligheid is te merken aan benauwdheid of een opgezwollen gezicht. Ga dan onmiddellijk naar een arts. In beide gevallen mag u dit middel in de toekomst niet meer gebruiken. Geef daarom aan de apotheek door dat u overgevoelig bent voor mycofenolzuur. Het apotheekteam kan er dan op letten dat u dit middel of soortgelijke middelen niet opnieuw krijgt.

  Raadpleeg uw arts als u te veel last heeft van één van de bovengenoemde bijwerkingen of als u andere bijwerkingen ervaart waar u zich zorgen over maakt.

 • Gebruik

  Kijk voor de juiste dosering altijd op het etiket van de apotheek of in de bijsluiter.

  Hoe?

  • Capsules en tabletten (Cellcept): neem de capsules en tabletten in met een glas water.
  • Maagsapresistente tabletten (Myfortic): neem de tabletten in zijn geheel in met een glas water, dus niet kauwen, doorbreken of fijnmaken. Deze tabletten hebben een laag die ervoor zorgt dat het middel pas in de darmen vrijkomt en nog niet in de maag.
  • Drank: schud de fles voor gebruik goed gedurende 5 seconden.Vul het spuitje volgens de gebruiksaanwijzing. Spuit de drank rechtstreeks uit het spuitje in de mond.

  Wanneer?
  Het beste kunt u vaste tijdstippen kiezen, dan vergeet u minder snel een dosis.

  Neem dit middel altijd rond dezelfde tijd in. Het kan zowel met als zonder voedsel ingenomen worden. De hoeveelheid die in uw bloed terecht komt is afhankelijk van voedsel. Neem het middel daarom altijd met of altijd zonder voedsel in gedurende de hele behandeling.

  Hoe lang?

  Orgaantransplantaties
  De behandeling start kort voorafgaand aan de operatie en gaat zo lang door als u het middel verdraagt en het goed blijft werken.

  De arts past de dosering geleidelijk aan om tot de laagst mogelijke onderhoudsdosering te komen.

  Eczeem
  De duur van de behandeling kan variëren en hangt af van de resultaten en hoe het middel wordt verdragen. Het kan enkele weken duren voor u iets van het gunstige effect van dit middel merkt.

 • Vergeten

  Het is belangrijk dit middel consequent om de twaalf uur in te nemen. Mocht u toch een dosis vergeten zijn en duurt het nog meer dan vier uur voor u de volgende dosis normaal gebruikt? Neem hem dan alsnog. Duurt het nog minder dan vier uur? Sla de vergeten dosis dan over. Neem nooit een dubbele dosis!

 • Verboden

  alcohol drinken?
  Het gebruik van alcohol is niet aan te raden. Zowel alcohol als mycofenolzuur hebben een negatieve invloed op de lever. Door de combinatie is de kans op een leveraandoening groter.

  autorijden en alles eten?
  Bij dit middel zijn hiervoor geen beperkingen.

 • Wisselwerking

  Dit middel heeft wisselwerkingen met andere medicijnen. In de tekst hieronder staan alleen de werkzame stoffen van deze medicijnen, dus niet de merknamen. Of uw medicijn een van die werkzame stoffen bevat, kunt u nagaan in de bijsluiter onder het kopje 'samenstelling'.

  De medicijnen waarmee de belangrijkste wisselwerkingen optreden, zijn de volgende.

  • Vaccins, bijvoorbeeld bof-mazelen-rodehondvaccin (BMR), gelekoortsvaccin en BCG-vaccin. Mycofenolzuur vermindert de werkzaamheid van deze vaccins en kan de kans op bijwerkingen ervan verhogen. Overleg hierover met uw arts.
  • Colestyramine, dit is een galzuurbindend hars. Gebruik geen galzuurbindend hars als u mycofenolzuur gebruikt. Overleg hierover met uw arts.
  • Maagzuurbinders met algeldraat, calciumcarbonaat of natriumwaterstofcarbonaat. Bij gelijktijdig innemen vermindert de opname van mycofenolzuur in het bloed. Overleg hierover met uw arts. Mogelijk is een ander medicijn geschikter voor u. U kunt ook mycofenolzuur nemen ten minste 2 uur vóór de maagzuurbinder of vier uur na de maagzuurbinder.
  • Abacavir en didanosine, middelen tegen virusinfecties, zoals hiv. Mycofenolzuur versterkt de werking en bijwerkingen van abacavir en didanosine. Overleg hierover met uw arts.
  • Zidovudine en stavudine, middelen tegen virusinfecties, zoals hiv. Mycofenolzuur remt de werking van zidovudine en stavudine. Overleg hierover met uw arts.
  • Sevelameer, een middel dat wordt gebruikt door hemodialysepatiënten. Sevelameer kan de hoeveelheid mycofenolzuur in het bloed verlagen. Overleg hierover met uw arts.
  • Rifampicine, een middel tegen onder andere tuberculose. Rifampicine vermindert de werking van mycofenolzuur. Bij stoppen met rifampicine kunnen de bijwerkingen van van deze middelen toenemen. Overleg hierover met uw arts.

  Twijfelt u eraan of een van de bovenstaande wisselwerkingen voor u van belang is? Neem dan contact op met uw apotheker of arts.

 • Zwangerschap

  Zwangerschap
  Gebruik dit middel NIET als u zwanger bent. Meld aan uw arts en apotheker zodra u zwanger bent of binnenkort wilt worden. Gebruik van dit middel tijdens de zwangerschap verhoogt het risico op een miskraam of aangeboren afwijkingen bij het kind.

  Voordat u met dit middel begint, moet met een zwangerschapstest worden gekeken of u zwanger bent. Zorg er ook voor dat u voor, tijdens en tot zes weken na de behandeling met mycofenolzuur niet zwanger wordt.

  Borstvoeding
  Gebruik dit middel NIET als u borstvoeding geeft, of stop de borstvoeding. Het is niet bekend of mycofenolzuur in de moedermelk terechtkomt en of het schadelijk is voor de baby. Wilt u borstvoeding geven, overleg dan met uw arts.

 • Stoppen

  Stop niet zomaar met het gebruik, zeker niet als u dit middel gebruikt om afweerreacties na een transplantatie te onderdrukken. De kans op afstoting van het getransplanteerde orgaan wordt groter als u te vroeg stopt. Raadpleeg uw arts als u stoppen wilt.

 • Handelsinformatie

  Mycofenolzuur is sinds 1995 internationaal op de markt. Het is op recept verkrijgbaar onder de merknamen Cellcept, Myfenax en Myfortic, en als het merkloze Mycofenolzuur.

  Het is te verkrijgen in tabletten, capsules, drank en injecties. Deze tekst gaat alleen over de tabletten, capsules en drank.

Laatst gewijzigd op: 13 juni 2013

Herhaalrecept

Gebruikt u Myfenax? Via deze website kunt u een herhaalrecept aanvragen

Meld bijwerkingen

Een paar minuten van uw tijd kan een leven redden.

Omdat niet alle bijwerkingen bekend zijn op het moment dat een geneesmiddel of een vaccin op de markt wordt gebracht, zijn meldingen uit de praktijk onmisbaar voor een veilig geneesmiddelgebruik.

Lareb verzamelt alle bijwerkingen van geneesmiddelen en vaccins in Nederland. Daardoor valt het snel op als een bijwerking vaak voorkomt. Dit systeem werkt alleen als er zoveel mogelijk bijwerkingen gemeld worden door zorgverleners, apothekers en patiënten.

Uw melding is dus belangrijk om geneesmiddelen nog veiliger te maken!

Meld bijwerkingen