Para-don

Would you like to read this information again? Use the following options:

Alles over Para-don

Powered by: KNMP logo
 • Introductie

  Para-don
  De werkzame stoffen in Para-don zijn propyfenazon, paracetamol en coffeïne.

  Propyfenazon en paracetamol werken pijnstillend en koortsverlagend. Propyfenazon werkt ook een beetje ontstekingsremmend. Coffeïne versterkt mogelijk het pijnstillende effect en werkt opwekkend.

  Het is te gebruiken bij verschillende soorten pijn, hoofdpijn, migraine, griep, verkoudheid, keelpijn, bijholteontsteking, middenoorontsteking, spierpijn, gewrichtspijn en menstruatieklachten.

 • Bijwerkingen

  Behalve het gewenste effect kan dit medicijn bijwerkingen geven.

  De belangrijkste bijwerkingen zijn de volgende.

  Soms

  • Maagklachten: maagirritatie, buikpijn, misselijkheid, braken, vol gevoel, gebrek aan eetlust, boeren en zuurbranden. U heeft hier minder kans op als u dit medicijn inneemt met wat voedsel en een glas water of melk. Gebruik geen alcohol of andere voedingsmiddelen die de maag irriteren, zoals scherpe kruiden. Heeft u last van slokdarmontsteking door opkomend maagzuur? De klachten kunnen verergeren. Neem contact op met uw arts als u dat bemerkt. Mensen boven de zeventig jaar hebben meer kans op bijwerkingen door dit medicijn. Artsen schrijven daarom meestal ook een maagbeschermer voor. Ook als u dit medicijn maar enkele dagen zal gebruiken.
  • Darmklachten: diarree, verstopping en winderigheid. Lijdt u aan een chronische darmontsteking, zoals de ziekte van Crohn of colitis ulcerosa? Dit medicijn kan de klachten verergeren. Bespreek met uw arts of dit medicijn voor u geschikt is. Meestal schrijft uw arts behalve dit medicijn ook een maagbeschermend medicijn voor. Ook als u dit medicijn maar enkele dagen zal gebruiken.

  Zelden

  • Hartkloppingen, onrust of slapeloosheid. Dit ontstaat door de coffeïne in deze pijnstiller. De meeste medicijnen met propyfenazon, paracetamol en coffeïne bevatten vijftig mg coffeïne. Dit is ongeveer de hoeveelheid in een kopje koffie of in twee koppen thee. Het is afhankelijk van uw eigen ervaring met koffie of u last van de coffeïne zult hebben. Houd rekening met deze bijwerking als u dit medicijn voor het slapen wilt innemen.
  • Een maag- of darmzweer of andere ernstige beschadiging van maag, darmen of slokdarm. U merkt dit aan zeurende pijn in de bovenbuik, ernstige maagpijn of pijn achter borstbeen. Door deze beschadigingen kunnen bloedingen in maag en darmen ontstaan. Dit merkt u aan bloederige diarree of zwarte, teerachtige ontlasting. Stop dan met het gebruik en neem contact op met een arts. Bij een maagbloeding kan het voorkomen dat u bloed braakt. Neem dan onmiddellijk contact op met een arts. Heeft u ooit een maag- of darmzweer gehad of een andere ernstige maag- of darmaandoening, zoals een maag- of darmbloeding? U heeft dan meer kans op bijwerkingen op maag en darmen. Bespreek met uw arts of dit medicijn voor u geschikt is. Mogelijk schrijft uw arts behalve dit medicijn ook een maagbeschermend medicijn voor. Ook als u dit medicijn maar enkele dagen zal gebruiken.
  • Draaierigheid en duizelingen. Dit gaat meestal over als u gewend bent geraakt aan dit medicijn.
  • Medicijnafhankelijke hoofdpijn. Deze hoofdpijn kan ontstaan als u dit medicijn meer dagen wel dan niet tegen hoofdpijn gebruikt. Na enige tijd ontstaat de hoofdpijn als u het medicijn even niet slikt of later dan gebruikelijk. U kunt er zo afhankelijk van worden.
  • Huiduitslag met jeuk. Zeer zelden wordt deze huiduitslag veroorzaakt door allergie. De uitslag kan zeer zelden verergeren of ontstaan onder invloed van fel zonlicht of UV-licht van zonnebanken.
  • Heeft u een bloedstollingsziekte. U heeft meer kans op bloedingen. Overleg met uw arts of apotheker voor u dit medicijn gaat gebruiken

  Zeer zelden

  • Oorsuizen of slechter horen. Neem bij deze verschijnselen contact op met uw arts.
  • Wazig zien of dubbelzien. Dit gaat meestal over als u gewend bent geraakt aan dit medicijn.
  • Dikke enkels of polsen door vasthouden van vocht in armen en benen (oedeem). Benauwdheid door vochtophoping in de longen. Vooral mensen met hartfalen kunnen hier last van krijgen. Overleg met uw arts als uw klachten, zoals benauwdheid en vochtophoping, toenemen.
  • Haaruitval.
  • Psychische klachten, zoals vermoeidheid, slaperigheid, nachtmerries, slapeloosheid, onrust, opwinding, verwardheid, geheugenstoornissen, nervositeit, angstgevoelens, neerslachtigheid en hallucinaties.
  • Overgevoeligheid voor propyfenazon of paracetamol. Dit merkt u aan huiduitslag, galbulten en jeuk. Raadpleeg dan uw arts. Zeer zelden kan een ernstige uitslag ontstaan met koorts of blaren. Neem dan meteen contact op met een arts. Een ernstige overgevoeligheid kan zich ook uiten in benauwdheid of een opgezwollen gezicht. Ga ook dan onmiddellijk naar een arts. In deze gevallen mag u dit medicijn daarna niet meer gebruiken. Geef daarom aan de apotheek door dat u overgevoelig bent voor paracetamol of propyfenazon. Het apotheekteam kan er dan op letten dat u paracetamol of propyfenazon niet opnieuw krijgt. Mensen met astma blijken vaker overgevoelig voor dit medicijn. Dat kan zich uiten in een plotselinge benauwdheidsaanval. Gebruik dit medicijn dan niet meer. Heeft u eerder een benauwdheidsaanval gekregen na gebruik van een ontstekingsremmende pijnstiller, zoals propyfenazon? Gebruik dit medicijn dan niet, maar neem paracetamol zonder propyfenazon als pijnstiller.
  • Bent u van negroïde afkomst of komt u uit het Middellandse-Zeegebied, dan kán het zijn (maar dat hoeft niet) dat u een aangeboren enzymgebrek heeft (G6PD-deficiëntie). Dit medicijn kan dan bij u een ernstige bloedafwijking veroorzaken. Stop meteen met het gebruik bij klachten als vermoeidheid of duizeligheid. Neem contact op met uw arts. Meld het enzymgebrek ook altijd in uw apotheek!

  Zeer zelden, bij gebruik gedurende meerdere weken en bij hoge doseringen

  • Bloedafwijkingen. Verschijnselen hiervan kunnen zijn onverklaarbare blauwe plekken, extreme vermoeidheid, keelpijn met koorts en blaren in de mond. Ontstekingen in de mondholte en op de tong kunnen ook een minder ernstige oorzaak hebben. Maar het is toch belangrijk in deze gevallen met het gebruik te stoppen en contact op te nemen met uw arts.
  • Leverbeschadiging. Verschijnselen hiervan zijn een gele verkleuring van het oogwit of de huid. Stop in deze gevallen met het gebruik en neem contact op met uw arts. U heeft kans op leverbeschadiging als u dit medicijn gedurende meerdere maanden of jaren gebruikt of bij hoge doseringen. Ook mensen met een leverziekte hebben hier meer kans op.
   Heeft u een ernstige leverziekte of kan uw lever beschadigd zijn omdat u regelmatig en veel alcohol gebruikt? Dan kunt u dit medicijn beter niet gebruiken. Vraag advies aan uw apotheker welke pijnstiller wel geschikt voor u is.
  • Nierbeschadiging. Heeft u een verminderde nierwerking? U heeft meer kans op nierbeschadiging. Overleg met uw arts voor u dit medicijn gaat gebruiken. Ook zonder een verminderde nierwerking heeft u hier kans op na gebruik gedurende enkele maanden of jaren en bij hoge doseringen. Verschijnselen hiervan kunnen zijn bloed in de urine, koorts en vasthouden van vocht. Stop in deze gevallen met het gebruik en neem contact op met uw arts.
  • Hartvaataandoeningen, zoals meer kans op een hartaanval of beroerte. De kans op hartvaataandoeningen is groter bij: mensen met angina pectoris (hartkramp), een hoge bloeddruk, een te hoog cholesterol, diabetes, mensen die roken en mensen die al eerder een aandoening hebben gehad aan hart of vaten, zoals een hartaanval, herseninfarct of trombose. Overleg in deze gevallen met uw arts voor u dit medicijn meerdere weken gaat gebruiken. Heeft u angina pectoris (hartkramp). Gebruik dit medicijn alleen in overleg met uw arts. Neem bovendien meteen contact op met uw arts als uw klachten verergeren.

  Raadpleeg uw arts als u last heeft van één van de bovengenoemde bijwerkingen of als u andere bijwerkingen ervaart waar u zich zorgen over maakt.

 • Gebruik

  Hoeveel?
  Kijk voor de juiste dosering altijd op het etiket van de apotheek of in de bijsluiter.

  Heeft u veel pijn, dan kan het nuttig zijn te beginnen met de maximale keerdosering genoemd in de bijsluiter. De keer daarna stapt u over op de gewone dosering wat meestal de helft is van de maximale.

  Houdt u aan de doseringen in de bijsluiter: bij een overdosis kan paracetamol de lever ernstig en blijvend beschadigen. U merkt niet meteen dat er sprake is van een overdosis. Neem daarom onmiddellijk contact op met uw arts als iemand te veel van dit medicijn heeft ingenomen. Zorg dat kinderen niet bij dit medicijn kunnen komen.

  Hoe?

  • Tabletten: neem de tabletten in met een glas water.
  • Poeders: een poeder oplossen in een glas leidingwater, omroeren en direct opdrinken. Doe nogmaals water in het glas om ook de resten in te nemen.

  Wanneer?

  • Dit medicijn werkt het snelst als u het op een lege maag inneemt. U kunt het echter ook met voedsel innemen. De werking treedt dan wat later in.
  • Houd tussen twee opeenvolgende doses een tussenpoos van ten minste vier uur of meer aan.
  • Migraine. Neem dit medicijn meteen in als u een migraine-aanval voelt opkomen. Het heeft dan het meeste effect.

  Hoe lang?
  Gebruik dit medicijn alleen af en toe. Dagelijks gebruik verhoogt de kans op zeer ernstige bijwerkingen op het bloed.

  Meestal is dit medicijn voor maximaal enkele dagen nodig. Gebruik het tot de klachten verdwenen zijn. Heeft u het medicijn zonder overleg met uw arts gebruikt? Neem dan in elk geval contact op met uw arts als u na vijf dagen nog altijd een pijnstiller nodig heeft.

  • Hoofdpijn. Gebruik dit medicijn alleen gedurende korte tijd. Heeft u al langer dan drie maanden vaak hoofdpijn, gebruikt u meer dan honderd pijnstillers per maand en heeft u meer dan vijftien dagen per maand hoofdpijn? Mogelijk wordt uw hoofdpijn juist door dit medicijn veroorzaakt. Neem in dat geval contact op met uw arts voor een advies.
  • Migraine. Gebruik dit medicijn alleen tijdens een migraineaanval. Deze duurt in het algemeen tussen de vier en zestien uur. Raadpleeg uw arts als u voortdurend last van hoofdpijn heeft of als de migraineaanvallen vaker dan twee keer per maand optreden. U kunt dan misschien beter een medicijn gebruiken dat migraineaanvallen voorkomt.
  • Overige pijnen, zoals menstruatiepijn, spierpijn, spit en kiespijn: stop met het gebruik als de pijn is verdwenen of weer voldoende is te verdragen.
 • Vergeten

  Heeft u de pijnstiller nog nodig, neem de dosis dan alsnog in. Neem een eventuele volgende dosis minstens vier uur later.

 • Verboden

  autorijden?
  Draaierigheid of duizelingen komen een enkele keer voor bij dit medicijn. Neem geen deel aan het verkeer als u hier last van heeft.

  alcohol drinken?
  Alcohol irriteert de maag, net als dit medicijn. U kunt daardoor eerder last krijgen van uw maag. Probeer het drinken van alcohol eerst met mate. U kunt dan zelf inschatten of u hier veel last van krijgt. In het algemeen is enkele keren per week een glas wijn geen probleem.

  Mensen die overmatig alcohol gebruiken hebben door paracetamol meer kans op leverbeschadiging.

  alles eten?
  Bij dit medicijn zijn hiervoor geen beperkingen.

 • Wisselwerking

  Dit medicijn heeft wisselwerkingen met andere medicijnen. In de tekst hieronder staan alleen de werkzame stoffen van deze medicijnen, dus niet de merknamen. Of uw medicijn een van die werkzame stoffen bevat, kunt u nagaan in uw bijsluiter onder het kopje 'samenstelling'.

  Een pijnstiller met alleen paracetamol, dus zonder propyfenazon, kunt u in onderstaande gevallen wel gebruiken.

  De medicijnen waarmee de belangrijkste wisselwerkingen optreden, zijn de volgende.

  • Andere pijnstillers, zoals ontstekingsremmende pijnstillers (deze worden ook wel NSAID's genoemd) of pijnstillers met paracetamol. Als u beide pijnstillers tegelijkertijd gebruikt, verdubbelt u de kans op bijwerkingen, zoals maagdarmklachten en leverbeschadiging. De namen van andere ontstekingsremmende pijnstillers zijn aceclofenac, acetylsalicylzuur, carbasalaatcalcium, celecoxib, dexketoprofen,dexibuprofen, diclofenac, etoricoxib, fenylbutazon, flurbiprofen, ibuprofen, indometacine, ketoprofen, meloxicam, nabumeton, naproxen, parecoxib, piroxicam, propyfenazon, sulindac en tiaprofeenzuur. Gebruik deze pijnstillers dus niet tegelijkertijd met paracetamol/propyfenazon/coffeïne.
  • De antistollingsmiddelen acenocoumarol, fenprocoumon, acetylsalicylzuur en carbasalaatcalcium. Bij de combinatie heeft u meer kans op bijwerkingen op de maag of zelfs een maagbloeding. Meestal zal de arts u een maagbeschermer voorschrijven om deze maagklachten te voorkomen. Wees extra alert op het effect op uw maag en raadpleeg uw arts bij maagklachten. Ook kan de propyfenazon in dit medicijn soms de werking van het antistollingsmiddel versterken. Vertel bij uw volgend bezoek aan de trombosedienst dat u deze pijnstiller gebruikt of heeft gebruikt.
  • De antistollingsmedicijnen apixaban, dabigatran en rivaroxaban. Deze medicijnen verhogen de kans op bloedingen in maag en darmen. Gebruik daarom liever een pijnstiller met alleen paracetamol. Die heeft dat nadeel niet. Moet u toch een antistollingsmedicijn samen met dit medicijn gebruiken? Wees dan extra alert. Raadpleeg uw arts bij maagklachten. Meestal adviseert de arts u een maagbeschermer te slikken om maagklachten te voorkomen. Overleg met uw arts of dat bij u nodig is.
  • Plasmiddelen (chloortalidon, chloorthiazide, clopamide, epitizide, hydrochloorthiazide, indapamide, bumetanide, furosemide, amiloride, eplerenon, spironolacton en triamtereen). Medicijnen van de groep ACE-remmers en Angiotensine-II-blokkers, gebruikt bij hoge bloeddruk en hartfalen. De propyfenazon in dit medicijn kan de werking van deze medicijnen verminderen. Gebruik deze pijnstiller daarom alleen kortdurend (dus maximaal een paar dagen). Een pijnstiller met alleen paracetamol kunt u wel veilig langer gebruiken. Gebruikt u een van deze medicijnen tegen hartfalen en gaat u nu de pijnstiller gebruiken? Uw klachten door hartfalen kunnen verergeren. Merkt u dat uw enkels of voeten dikker worden, of bent u sneller kortademig? Stop dan meteen met het gebruik en neem contact op met uw arts.
  • Bètablokkers, zoals acebutolol, atenolol, betaxolol, bisoprolol, carvedilol, celiprolol, metoprolol, oxprenolol, pindolol en propranolol. De werking van deze medicijnen tegen hoge bloeddruk of hartfalen kan verminderen door het gebruik van deze pijnstiller. Gebruik deze pijnstiller daarom alleen kortdurend (dus maximaal een paar dagen). Een pijnstiller met alleen paracetamol kunt u wel veilig langer gebruiken. Gebruikt u de bètablokker tegen hartfalen? Uw klachten kunnen verergeren of terugkomen. Neem contact op met uw arts als u weer dikke voeten of enkels krijgt of als u weer sneller kortademig wordt. Stop dan meteen met het gebruik en neem contact op met uw arts.
  • Bepaalde medicijnen tegen depressiviteit, namelijk citalopram, duloxetine, escitalopram, fluoxetine, fluvoxamine, paroxetine, sertraline, trazodon en venlafaxine, en bijnierschorshormonen (corticosteroïden) betamethason, budesonide, cortison, dexamethason, fludrocortison, hydrocortison, methylprednisolon, prednisolon, prednison en triamcinolon. Dit geldt alleen als u deze medicijnen inneemt of geïnjecteerd krijgt. Als u deze medicijnen gebruikt, heeft u meer kans dat de propyfenazon in de pijnstiller bijwerkingen op de maag veroorzaakt. Wees daar extra alert op en raadpleeg uw arts bij maagklachten. Meestal adviseert de arts u om ook een maagbeschermer te gebruiken, zodat u maagklachten voorkomt. Overleg met uw arts of dat bij u nodig is.
  • Lithium, een medicijn tegen manische depressiviteit. De propyfenazon in deze pijnstiller kan de bijwerkingen van lithium versterken. Gebruik deze pijnstiller daarom alleen kortdurend (dus af en toe een tablet of poeder en niet vaker dan eens in de paar weken). Een pijnstiller met alleen paracetamol kunt u wel veilig langer gebruiken. Waarschuw meteen uw arts als u last krijgt van bijwerkingen van lithium, zoals maagdarmklachten, trillen, spierzwakte, spiertrekkingen, duizeligheid, slaperigheid, sufheid, verwardheid, verminderde concentratie, moeite met lopen en spreken, en epileptische aanvallen. Zorg er bij warm weer voor dat u voldoende drinkt.
  • Methotrexaat. Dit wordt gebruikt bij ontstekingsziekten, zoals reuma of psoriasis, maar ook bij kanker. De propyfenazon in deze pijnstiller kan de bijwerkingen van methotrexaat versterken. Gebruik deze pijnstiller daarom niet. Een pijnstiller met alleen paracetamol kunt u wel veilig gebruiken.
  • Het afweeronderdrukkende medicijn ciclosporine. De combinatie kan schadelijk zijn voor de nieren. Gebruik de pijnstiller niet langer dan drie dagen achter elkaar.

  Twijfelt u eraan of een van de bovenstaande wisselwerkingen voor u van belang is? Neem dan contact op met uw apotheker of arts.

 • Zwangerschap

  Zwangerschap
  Bent u zwanger? Overleg eerst met uw arts voordat u dit medicijn gebruikt.
  Gebruik dit medicijn NIET vanaf de zevende maand van de zwangerschap, want dan is de kans op bijwerkingen bij de baby te groot.

  Overleg met uw arts als u tijdens de eerste zes maanden van de zwangerschap dit medicijn wilt gebruiken. Mogelijk kunt u (tijdelijk) overstappen op een pijnstiller met alleen paracetamol of een andere pijnstiller waarvan meer bekend is over de veiligheid. Bovendien zal de arts een zo laag mogelijke dosering adviseren, voor een zo kort mogelijke periode.

  U heeft door dit medicijn iets meer kans op een miskraam of aangeboren afwijkingen bij de baby. De kans hierop is zeer klein, maar neemt toe bij een hogere dosering en bij langduriger gebruik.

  Als u dit medicijn gebruikt, heeft u bovendien iets minder kans om zwanger te worden.

  Borstvoeding
  Gebruik dit medicijn NIET als u borstvoeding geeft of stop de borstvoeding. Het is niet bekend of dit medicijn in de moedermelk terechtkomt en of het schadelijk is voor de baby. Wilt u borstvoeding geven, overleg dan met uw arts of apotheker. Mogelijk kan de arts u (tijdelijk) een ander medicijn voorschrijven, waarvan wel bekend is dat u het veilig kunt gebruiken.

 • Stoppen

  U kunt op elk moment in één keer met het gebruik van dit medicijn stoppen.

  Gebruikt u dit medicijn echter bijna dagelijks tegen hoofdpijn? Dan kunt u juist hoofdpijn krijgen als u stopt of het minder gaat gebruiken. Dit kunt u voorkomen door geleidelijk te verminderen. Raadpleeg eventueel uw arts of apotheker.

 • Handelsinformatie

  Propyfenazon is sinds 1951 internationaal op de markt, paracetamol sinds 1893.

  De combinatie propyfenazon, paracetamol en coffeïne is zonder recept verkrijgbaar onder de merknamen Daro hoofdpijnpoeders , Para-don, Sanalgin en Saridon in tabletten en poeders.

Laatst gewijzigd op: 12 november 2013

Herhaalrecept

Gebruikt u Para-don? Via deze website kunt u een herhaalrecept aanvragen

Gerelateerde videos

Migraine medicijnen

Migraine medicijnen

Bekijk video

Meld bijwerkingen

Een paar minuten van uw tijd kan een leven redden.

Omdat niet alle bijwerkingen bekend zijn op het moment dat een geneesmiddel of een vaccin op de markt wordt gebracht, zijn meldingen uit de praktijk onmisbaar voor een veilig geneesmiddelgebruik.

Lareb verzamelt alle bijwerkingen van geneesmiddelen en vaccins in Nederland. Daardoor valt het snel op als een bijwerking vaak voorkomt. Dit systeem werkt alleen als er zoveel mogelijk bijwerkingen gemeld worden door zorgverleners, apothekers en patiënten.

Uw melding is dus belangrijk om geneesmiddelen nog veiliger te maken!

Meld bijwerkingen