Plaquenil

Would you like to read this information again? Use the following options:

Alles over Plaquenil

Powered by: KNMP logo
 • Introductie

  Plaquenil
  De werkzame stof in Plaquenil is hydroxychloroquine.

  Hydroxychloroquine heeft een meervoudige werking. Het remt het ontstekingen bij reuma, lupus erytematodes (LE) en lichtovergevoeligheid. Verder doodt het bepaalde parasieten, zoals de malariaparasiet.

  Artsen schrijven het voor bij reumatoïde artritis, Lupus Erythematodes, lichtovergevoeligheid, voorkomen van malaria en Q-koorts.

 • Bijwerkingen

  Behalve het gewenste effect kan dit medicijn bijwerkingen geven. Of u hier last van kunt krijgen, is afhankelijk van de dosis en de tijdsduur van gebruik.

  In het algemeen zijn er weinig bijwerkingen bij de toepassing om malaria te voorkomen, omdat de dosering en tijdsduur daarbij veel lager is dan bij de andere toepassingen.

  De belangrijkste bijwerkingen zijn de volgende.

  Zeer zelden

  • Huiduitslag, jeuk, galbulten, haaruitval en zwartblauwe verkleuring van nagels of slijmvliezen. Deze bijwerkingen verdwijnen weer als u stopt met dit medicijn. Als u hier last van heeft, overleg dan met uw arts. Zeer zelden ontstaat een ernstige huidaandoening met blaarvorming. De blaren ontstaan met name op de lippen en op de slijmvliezen van de mond en geslachtsdelen. Stop het gebruik en waarschuw dan onmiddellijk een arts.
   Als u aan psoriasis lijdt, kunt u meer last krijgen van deze aandoening. Neem contact op met uw arts als u last heeft van rode schilferende of glanzende plekken op de huid, beschadigingen van de huid, jeuk, putjes in de nagels en gewrichtsklachten.
  • Hoofdpijn en duizeligheid.
  • Oorsuizen en draaiduizeligheid. Zeer zelden doofheid. Bemerkt u oorsuizen of een verminderd gehoor, waarschuw dan een arts.
  • Maagdarmklachten, zoals misselijkheid, buikpijn, diarree, minder eetlust en braken. Om misselijkheid te voorkomen, kunt u dit medicijn innemen tijdens of vlak na het eten of met wat voedsel.
  • Zenuw- en spieraandoeningen, zoals tintelingen of een doof gevoel in armen of benen, epilepsie, spierzwakte en verminderde reflexen. Bij langdurig gebruik wordt het aangeraden om regelmatig de spieren en reflexen te laten controleren. Mensen met de spierziekte myasthenia gravis of met epilepsie kunnen extra last van hun aandoening krijgen. Overleg hierover met uw arts.
  • Psychische klachten, zoals een zenuwachtig gevoel, sneller geëmotioneerd zijn en zeer zelden psychose. Dit verdwijnt weer na stoppen van het gebruik.
  • Oogaandoeningen, zoals aandoeningen van het hoornvlies of het netvlies, vooral bij jarenlang gebruik van hoge doseringen. Soms merkt u dit niet. Soms krijgt u last van wazig zien, het zien van een kleurloze ring rond lampen (halo’s), gevoeligheid voor fel licht, veranderd kleuren zien, zien van lichtflitsen, moeilijk kunnen lezen. Als u hydroxycloroquine langdurig gebruikt, worden binnen een jaar nadat u bent gestart met dit medicijn uw ogen gecontroleerd. Als u dit medicijn langer dan 5 jaar gebruikt, is het nodig eenmaal per jaar uw ogen te laten controleren. Soms wordt er voor gekozen om ook in de eerste jaren van de behandeling uw ogen eenmaal per jaar te laten controleren. Bij een dosering vanaf 400 mg per dag, moet u twee maal per jaar uw ogen laten controleren.
  • Overgevoeligheid voor dit medicijn. U merkt dit aan galbulten of opgezwollen lippen, tong of gezicht, benauwdheid of flauwvallen. Stop dan met het gebruik en raadpleeg uw arts of ga naar de Eerste-hulpdienst. U mag dit medicijn in de toekomst niet meer gebruiken. Geef daarom aan de apotheker door dat u overgevoelig bent voor hydroxychloroquine. Het apotheekteam kan er dan op letten dat u dit medicijn of daarop lijkende medicijnen niet opnieuw krijgt.
  • Ernstige hartklachten (zoals hartritmestoornissen) en benauwdheid. Heeft u last van hartkloppingen of krijgt u het erg benauwd, waarschuw dan uw arts.
  • Leveraandoeningen en bloedafwijkingen. Waarschuw uw arts bij een of meer van de volgende verschijnselen: plotselinge hevige pijn in de bovenbuik, gele verkleuring van de huid of het oogwit, onverklaarbare blauwe plekken, extreme vermoeidheid, keelpijn met koorts en blaren in de keel of neusbloedingen.
  • Bent u van negroïde afkomst of komt u uit het Middellandse-Zeegebied, dan kán het zijn (maar dat hoeft niet) dat u een aangeboren enzymgebrek heeft (G6PD-deficiëntie). Dit medicijn kan dan bij u een ernstige bloedafwijking veroorzaken. Zodra u klachten krijgt als vermoeidheid of duizeligheid, staak dan het gebruik en neem contact op met uw arts. Meld het enzymgebrek ook altijd in uw apotheek!

  Raadpleeg uw arts als u te veel last heeft van één van de bovengenoemde bijwerkingen of als u andere bijwerkingen ervaart waar u zich zorgen over maakt.

 • Gebruik

  Kijk voor de juiste dosering op het etiket van de apotheek.

  Wanneer?
  Neem dit medicijn tijdens of na het eten. U heeft dan minder kans op misselijkheid.

  Hoe lang?

  • Lupus erythematodes (LE) en reumatoïde artritis: meestal is langdurige behandeling nodig, afhankelijk van de ernst en de verschijnselen van uw aandoening.
  • Lichtovergevoeligheid: meestal moet u dit medicijn alleen gebruiken tijdens perioden waarin u veel blootstaat aan zonlicht, bijvoorbeeld tijdens de zomer.
  • Voorkomen van malaria: begin met innemen op de dag van vertrek naar het malariagebied. De volgende dag neemt u nog een dosis. Vervolgens gebruikt u elke week één dosis tot en met vier weken na terugkeer uit het malariagebied. Uw arts kan ook adviseren om een week voor vertrek te beginnen met iedere week één dosis te nemen. U hoeft het dan de eerste keer niet twee dagen achter elkaar te nemen.
  • Q-koorts: de behandeling bij chronische Q-koorts duurt meestal langer dan 1,5 jaar. Om chronische Q-koorts te voorkomen duurt de behandeling minimaal 6 maanden.
 • Vergeten

  Het is belangrijk dit medicijn consequent in te nemen. Mocht u toch een dosis vergeten zijn:

  • Als u dit middel 1 keer per dag gebruikt: duurt het nog meer dan acht uur voor u de volgende dosis normaal inneemt? Neem de vergeten dosis dan alsnog in. Duurt het nog minder dan acht uur? Sla de vergeten dosis dan over.
  • Als u dit middel 3 keer per dag gebruikt: duurt het nog meer dan 2 uur voor u de volgende dosis normaal inneemt? Neem de vergeten dosis dan alsnog in. Duurt het nog minder dan 2 uur? Sla de vergeten dosis dan over.
  • Als u dit middel 1 keer per twee dagen gebruikt: duurt het nog meer dan 24 uur voor u de volgende dosis normaal inneemt? Neem de vergeten dosis dan alsnog in. Duurt het nog minder dan 24 uur? Sla de vergeten dosis dan over.
  • Als u dit middel één keer per week gebruikt: neem de dosis zo snel mogelijk alsnog in. Bedenk wel dat u nu minder beschermd bent tegen malaria. Beschermende maatregelen om muggenbeten te voorkomen, zijn dan extra belangrijk. Let ook op verschijnselen die op malaria kunnen wijzen, zoals griepachtige verschijnselen, koortspieken en koude rillingen. Waarschuw dan direct een arts.
 • Verboden

  autorijden, alcohol drinken en alles eten?
  Bij dit medicijn zijn hiervoor geen beperkingen.

 • Wisselwerking

  Dit middel kan wisselwerkingen hebben met andere medicijnen.

  Het medicijn waarmee de belangrijkste wisselwerking optreedt, is het volgende. In de tekst hieronder staat alleen de werkzame stof van dit medicijn, dus niet de merknaam. Of uw medicijn die werkzame stof bevat, kunt u nagaan in uw bijsluiter onder het kopje ‘samenstelling’.

  • Digoxine, een middel tegen hartritmestoornissen. De hoeveelheid digoxine in uw bloed kan worden verhoogd als u begint met hydroxychloroquine. Hierdoor kunt u last krijgen van verschijnselen, zoals wazig zien, veranderingen in kleuren zien, misselijkheid, braken en verminderde eetlust. Wanneer u weer stopt met hydroxychloroquine, zal de concentratie digoxine in het bloed weer afnemen. Raadpleeg uw arts als u digoxine gebruikt en met het gebruik van hydroxychloroquine gaat beginnen of juist gaat stoppen. Uw arts zal bij het starten en stoppen van hydroxychloroquine de concentratie digoxine in uw bloed meten.

  Twijfelt u eraan of bovenstaande wisselwerking voor u van belang is? Neem dan contact op met uw apotheker of arts.

 • Zwangerschap

  Zwangerschap

  • Gebruikt u dit medicijn bij reumatoïde artritis, lupus erythematodes (LE), lichtovergevoeligheid of Q-koorts? Gebruik dit middel NIET tijdens de zwangerschap. Door de hoge dosering gedurende langere tijd kunnen schadelijke effecten op het gezichtsvermogen en het gehoor van de baby ontstaan. Overleg hierover met uw arts.
  • Gebruikt u dit medicijn om malaria te voorkomen? In de lage dosering die nodig is om malaria te voorkomen, kunt u dit medicijn veilig gebruiken. Het wordt voor deze toepassing al jarenlang gebruikt door zwangere vrouwen, zonder nadelige gevolgen voor het kind.

  Borstvoeding

  • Gebruikt u dit medicijn bij reumatoïde artritis, lupus erythematodes (LE) of lichtovergevoeligheid of Q-koorts? Gebruik dit middel NIET als u borstvoeding geeft, of stop de borstvoeding. Dit medicijn komt in de moedermelk. Door de hoge dosering gedurende langere tijd kan het dan bijwerkingen bij het kind geven. Wilt u borstvoeding geven, overleg dan met uw arts of apotheker. Mogelijk kan de arts u (tijdelijk) een ander medicijn voorschrijven, dat u wel veilig kunt gebruiken.
  • Gebruikt u dit medicijn om malaria te voorkomen? U kunt dit medicijn veilig gebruiken. Het wordt al jarenlang gebruikt door vrouwen die borstvoeding geven, zonder nadelige gevolgen voor het kind.
 • Stoppen

  Als u dit medicijn gebruikt tegen lupus erythematodes, reumatoïde artritis of lichtovergevoeligheid kunt u in één keer met het gebruik van dit medicijn stoppen.

  Als u dit medicijn gebruikt tegen malaria of Q-koorts, moet u de kuur afmaken. Als u de kuur niet afmaakt, is de kans groot dat u alsnog last krijgt van een infectie of dat de infectie nog niet over is. Stop wel als u een allergische reactie of ernstige bijwerkingen krijgt van het medicijn. Neem in dat geval direct contact op met een arts.

 • Handelsinformatie

  Hydroxychloroquine is sinds 1956 internationaal op de markt. Het is op recept verkrijgbaar in tabletten onder de merknaam Plaquenil.

Laatst gewijzigd op: 08 juli 2013

Herhaalrecept

Gebruikt u Plaquenil? Via deze website kunt u een herhaalrecept aanvragen

Meld bijwerkingen

Een paar minuten van uw tijd kan een leven redden.

Omdat niet alle bijwerkingen bekend zijn op het moment dat een geneesmiddel of een vaccin op de markt wordt gebracht, zijn meldingen uit de praktijk onmisbaar voor een veilig geneesmiddelgebruik.

Lareb verzamelt alle bijwerkingen van geneesmiddelen en vaccins in Nederland. Daardoor valt het snel op als een bijwerking vaak voorkomt. Dit systeem werkt alleen als er zoveel mogelijk bijwerkingen gemeld worden door zorgverleners, apothekers en patiënten.

Uw melding is dus belangrijk om geneesmiddelen nog veiliger te maken!

Meld bijwerkingen