Rapamune

Would you like to read this information again? Use the following options:

Alles over Rapamune

Powered by: KNMP logo
 • Introductie

  Rapamune
  De werkzame stof in Rapamune is sirolimus.

  Sirolimus onderdrukt het afweersysteem en remt ontstekingen. Het behoort tot de medicijnen tegen afweerreacties.

  Artsen schrijven het voor om afweerreacties te voorkomen na transplantaties.

 • Bijwerkingen

  Behalve het gewenste effect kan dit middel bijwerkingen geven.

  Uw arts zal uw bloed regelmatig controleren op aanwijzingen voor bijwerkingen.

  De belangrijkste bijwerkingen zijn de volgende.

  Soms

  • Maagdarmklachten, zoals misselijkheid, braken, buikpijn en diarree. Mocht u veel last hebben van misselijkheid, neem het middel dan bij een maaltijd in.
  • Bloedafwijkingen. Dit middel onderdrukt het beenmerg, waar de voorlopers van nieuwe bloedcellen worden gemaakt. Met name bij hoge dosering zal er een tekort aan bepaalde bloedcellen ontstaan. Het gevolg is bloedarmoede, meer kans op bloedingen en een verminderde afweer. Dit kan na enkele weken ontstaan. Het bloed wordt daarom regelmatig gecontroleerd. Door verlagen van de dosis of na stoppen van het gebruik, verdwijnt deze bijwerking weer.
  • Gewrichtspijn en acne.
  • Verhoging van vet- en cholesterolgehalte in het bloed. Uw arts zal daarom regelmatig uw bloed controleren. Als u al een te hoog cholesterol en/of vetgehalte in uw bloed heeft, zal uw arts u daar extra op controleren.
  • Nierbeschadiging, vooral als u dit middel in combinatie met ciclosporine gebruikt. De arts zal regelmatig in uw bloed controleren of de nieren nog goed werken. Zorg dat u voldoende drinkt en geen dorst heeft. Raadpleeg uw arts als u binnen enkele dagen in gewicht toeneemt of als u dikke enkels of onderbenen krijgt.
  • Hoger bloedglucosegehalte. Controleer daarom vaker uw bloedglucosegehalte als u diabetes mellitus heeft.
  • Vasthouden van vocht (dikke enkels en voeten).

  Zelden

  • Verhoogde kans op infecties, bijvoorbeeld een infectie van de luchtwegen, zoals verkoudheid en hoesten. Dit komt omdat de lichaamseigen afweer is verminderd. Meld de volgende verschijnselen altijd aan uw arts: koorts, keelpijn, verkoudheid, griep.
  • Slechte genezing van de operatiewond of andere wonden.
  • Hartkloppingen, bloedneuzen en een rood gezicht.
  • Verminderde leverwerking. Merkt u een gevoelige, opgezwollen buik of een gele verkleuring van het oogwit of van de huid, waarschuw dan een arts. Na verlaging van de dosering of na stoppen verdwijnt deze bijwerking weer.
  • Ontsteking van de darmen. U heeft dan last van veelvuldige, waterdunne diarree met buikpijn, krampen en soms koorts. Neem dan direct contact op met uw arts.
  • Onregelmatige menstruatie.

  Zeer zelden

  • Allergische reacties met onder andere jeuk of galbulten, huiduitslag, griepachtige verschijnselen, koorts, spierpijn, benauwdheid of flauwvallen. Stop dan met het gebruik en raadpleeg uw arts. U mag dit middel in de toekomst niet meer gebruiken. Geef daarom aan de apotheek door dat u overgevoelig bent voor sirolimus. Het apotheekteam kan er dan op letten dat u dit middel niet opnieuw krijgt.
  • Verhoogde kans op huidtumoren. Incidenteel is dit opgemerkt bij patiënten die hoge doseringen gebruiken. Ga niet overmatig zonnebaden of onder UV-licht van zonnebank of solarium. Gebruik bij blootstelling aan zonlicht altijd een anti-zonnebrandmiddel met een hoge beschermingsfactor.

  Raadpleeg uw arts als u te veel last heeft van één van de bovengenoemde bijwerkingen of als u andere bijwerkingen ervaart waar u zich zorgen over maakt.

 • Gebruik

  Kijk voor de juiste dosering altijd op het etiket van de apotheek of in de bijsluiter.

  Hoe?

  • Tabletten: slik de tabletten heel door met een half glas water.
  • Drank: vul het spuitje volgens de gebruiksaanwijzing. Spuit de drank in een glas of plastic beker gevuld met ten minste 60 ml water of sinaasappelsap. Roer dit gedurende één minuut goed door en drink het vervolgens meteen op. Vul het glas opnieuw met 120 ml water of sinaasappelsap, roer dit goed door en drink het meteen op.

  Wanneer?
  Het beste kunt u een vast tijdstip kiezen, dan vergeet u minder snel een dosis.

  Neem dit middel altijd rond dezelfde tijd in, bij voorkeur voor een maaltijd. Mocht u veel last hebben van misselijkheid dan kunt u het ook bij een maaltijd innemen. De hoeveelheid medicijn die in uw bloed komt is ook afhankelijk van uw voeding. Daarom is het belangrijk dat u dit middel altijd onder dezelfde omstandigheden inneemt.

  Hoe lang?
  De behandeling start kort voorafgaand aan de operatie en gaat zo lang door als u het middel verdraagt en het goed blijft werken.

  De arts past de dosering geleidelijk aan om tot de laagst mogelijke onderhoudsdosering te komen.

 • Vergeten

  Het is belangrijk dit middel consequent in te nemen. Mocht u toch een dosis vergeten zijn.

  U gebruikt sirolimus in combinatie met ciclosporine
  Duurt het nog meer dan vier uur voordat u de volgende dosis ciclosporine gebruikt? Neem de dosis sirolimus dan alsnog. Duurt het nog minder dan vier uur voordat u de volgende dosis ciclosporine gebruikt? Sla de vergeten dosis dan over.

  U gebruikt sirolimus NIET in combinatie met ciclosporine
  Duurt het nog meer dan acht uur voordat u de volgende dosis gebruikt? Neem de vergeten dosis dan alsnog. Duurt het nog minder dan acht uur voordat u de volgende dosis gebruikt? Sla de vergeten dosis dan over.

  Neem nooit een dubbele dosis en neem altijd contact op met uw arts als u een dosis heeft overgeslagen!

 • Verboden

  autorijden?
  Bij dit middel zijn hiervoor geen beperkingen.

  alcohol drinken?
  Het gebruik van alcohol is niet aan te raden. Zowel alcohol als sirolimus hebben een negatieve invloed op de lever. Door de combinatie is de kans op een leveraandoening groter.

  alles eten?
  Drink geen grapefruitsap. Grapefruitsap versterk de werking van sirolimus, waardoor bijwerkingen kunnen ontstaan. Mocht u stoppen met sirolimus, dan kunt u vanaf een dag daarna weer grapefruitsap drinken. Een glas grapefruitsap (vers geperst of uit een pak) bevat het sap van meerdere grapefruits. Ook bij het eten van grapefruits kunnen bijwerkingen ontstaan.

 • Wisselwerking

  Dit middel heeft wisselwerkingen met andere medicijnen. In de tekst hieronder staan alleen de werkzame stoffen van deze medicijnen, dus niet de merknamen. Of uw medicijn een van die werkzame stoffen bevat, kunt u nagaan in uw bijsluiter onder het kopje 'samenstelling'.

  De medicijnen waarmee de belangrijkste wisselwerkingen optreden, zijn de volgende.

  • Ciclosporine, een medicijn tegen afweerreacties. Ciclosporine kan de werking en de bijwerkingen van sirolimus versterken. Neem sirolimus daarom altijd 4 uur NA ciclosporine in. Vraag uw apotheek eventueel om een innameschema.
  • Vaccins, bijvoorbeeld bof-mazelen-rodehondvaccin (BMR), gelekoortsvaccin en BCG-vaccin. Sirolimus vermindert de werkzaamheid van deze vaccins en kan de kans op bijwerkingen ervan verhogen. Overleg hierover met uw arts.

  Veel andere medicijnen kunnen de werking van sirolimus verminderen, namelijk

  • het antibioticum clindamycine om in te nemen;
  • de middelen tegen tuberculose rifampicine en rifabutine;
  • de hiv-middelen efavirenz, etravirine en nevirapine ;
  • het kruidenmiddel tegen depressieve klachten sint-janskruid;
  • de epilepsie-middelen carbamazepine, fenobarbital, primidon en fenytoïne.

  Raadpleeg uw arts als u een van deze combinaties voorgeschreven heeft gekregen. Als u op de combinatie bent ingesteld, mag u NIET met deze middelen stoppen, behalve na overleg met uw arts. Anders heeft u kans op ernstige bijwerkingen van sirolimus. Ook mag de dosering van deze middelen NIET worden gewijzigd, behalve na overleg met de arts die de sirolimus voorschrijft.

  Ook zijn er medicijnen waardoor de hoeveelheid sirolimus in het bloed kan stijgen. Hierdoor is niet alleen de werking, maar zijn ook de bijwerkingen sterker. Raadpleeg uw arts als u een van deze combinaties voorgeschreven heeft gekregen:

  • de hiv-middelen: ritonavir, saquinavir, indinavir, nelfinavir, fosamprenavir, darunavir en ritonavir/lopinavir;
  • telaprevir en boceprevir, medicijnen tegen hepatitis C. Deze medicijnen mogen niet in combinatie met sirolimus worden gebruikt. Overleg met uw arts.
  • de antibiotica om in te nemen claritromycine en erytromycine;
  • de middelen om in te nemen tegen schimmelinfecties fluconazol, itraconazol, ketoconazol, posaconazol en voriconazol;
  • de hartmiddelen diltiazem en verapamil.

  Twijfelt u eraan of een van de bovenstaande wisselwerkingen voor u van belang is? Neem dan contact op met uw apotheker of arts.

 • Zwangerschap

  Zwangerschap
  Gebruik dit middel NIET als u zwanger bent. Het kan schadelijk zijn voor de baby. Meld aan uw arts en apotheker zodra u zwanger bent of binnenkort wilt worden. Zorg er in elk geval voor dat u tijdens de behandeling met sirolimus en tot twaalf weken na de behandeling niet zwanger wordt.

  Borstvoeding
  Gebruik dit middel NIET als u borstvoeding geeft, of stop de borstvoeding. Het is niet bekend of sirolimus in de moedermelk terechtkomt en of het schadelijk is voor de baby. Wilt u borstvoeding geven, overleg dan met uw arts.

 • Stoppen

  Nee, u kunt niet zomaar stoppen met het gebruik van dit middel. De kans op afstoting van het getransplanteerde orgaan wordt groter als u te vroeg stopt. Raadpleeg uw arts als u wilt stoppen.

 • Handelsinformatie

  Sirolimus is sinds 1999 internationaal op de markt. Het is op recept verkrijgbaar onder de merknaam Rapamune in tabletten en als drank.

Laatst gewijzigd op: 05 september 2013

Herhaalrecept

Gebruikt u Rapamune? Via deze website kunt u een herhaalrecept aanvragen

Meld bijwerkingen

Een paar minuten van uw tijd kan een leven redden.

Omdat niet alle bijwerkingen bekend zijn op het moment dat een geneesmiddel of een vaccin op de markt wordt gebracht, zijn meldingen uit de praktijk onmisbaar voor een veilig geneesmiddelgebruik.

Lareb verzamelt alle bijwerkingen van geneesmiddelen en vaccins in Nederland. Daardoor valt het snel op als een bijwerking vaak voorkomt. Dit systeem werkt alleen als er zoveel mogelijk bijwerkingen gemeld worden door zorgverleners, apothekers en patiënten.

Uw melding is dus belangrijk om geneesmiddelen nog veiliger te maken!

Meld bijwerkingen