Regitine

Would you like to read this information again? Use the following options:

Alles over Regitine

Powered by: KNMP logo
 • Introductie

  De werkzame stof in Regitine is fentolamine.

  Fentolamine behoort tot de vaatverwijders. Het verwijdt de bloedvaten waardoor de bloeddruk daalt.

  Artsen schrijven het voor bij hoge bloeddruk door een gezwel in de bijnier, misbruik van cocaïne of XTC of plotseling stoppen met clonidine en bij een bepaalde huidaandoening.

 • Bijwerkingen

  Behalve het gewenste effect kan dit middel bijwerkingen geven. Omdat de injectie snel is uitgewerkt, zullen deze bijwerkingen in het algemeen snel verdwijnen. Bij sommige daarvoor gevoelige personen kunnen de bijwerkingen langere tijd aanhouden.

  Bij een injectie in een ader verspreidt de werkzame stof zich in het hele lichaam, bij een injectie vlak onder de huid blijft de werkzame stof meer op één plaats. Daarom zijn de bijwerkingen bij een injectie vlak onder de huid minder ernstig en komen minder vaak voor dan bij een injectie in een ader.

  De belangrijkste bijwerkingen zijn de volgende.

  Soms

  • Duizeligheid, licht gevoel in het hoofd, vooral bij opstaan uit bed of van een stoel. Dit gaat bij de meeste mensen snel over, mensen met hartfalen kunnen hier langer last van houden. Als u zich duizelig blijft voelen, sta dan langzaam op uit bed of van een stoel. U kunt het best even gaan liggen en de benen wat hoger leggen, bijvoorbeeld op een kussen. Als u na enkele dagen nog steeds last heeft van duizeligheid, moet u uw arts raadplegen.
  • Hartkloppingen of een versnelde hartslag. Uw arts schrijft soms een bètablokker tegelijk voor om deze bijwerkingen te verminderen. Als u last blijft houden waarschuw dan uw arts.

  Zelden

  • Pijn op de borst bij inspanning. Dit middel verlaagt de bloeddruk en kan hartkloppingen geven. Dit kan bij mensen met hartkramp (angina pectoris) een aanval uitlokken. Overleg hierover met uw arts.
  • Vasthouden van vocht. U merkt dat aan dikke enkels en benen. Uw arts kan een plastablet voorschrijven om dit tegen te gaan.
  • Hoofdpijn, blozen en rood worden van het gezicht, dit komt doordat de bloedvaten verwijden, waardoor uw bloeddruk kan dalen. Deze bijwerkingen gaan vanzelf weer over.
  • Maagdarmklachten, zoals misselijkheid, braken en diarree. Deze bijwerking gaat vanzelf weer over.
  • Verstopte neus.

  Raadpleeg uw arts als u te veel last heeft van één van de bovengenoemde bijwerkingen of als u andere bijwerkingen ervaart waar u zich zorgen over maakt.

 • Gebruik

  Hoe?

  Aanval van ernstig verhoogde bloeddruk
  De arts geeft de injectie in een ader, bijvoorbeeld van de arm.

  Huidaandoeningen door norepinefrine
  De arts geeft de injectie vlak onder de huid op de plaats van de weefselontsteking.

  Wanneer?

  Aanval van ernstig verhoogde bloeddruk
  De arts bepaalt aan de hand van de bloeddrukcontrole wanneer toediening noodzakelijk is.

  Huidaandoeningen door norepinefrine
  Als er aanwijzingen zijn dat de norepinefrine-injectie huidaandoeningen heeft veroorzaakt, zal de arts fentolamine geven. Dit moet binnen 12 uur na de injectie met norepinefrine gebeuren.

  Hoe lang?
  Uw arts bepaalt aan de hand van de resultaten hoe lang u dit middel moet gebruiken.

 • Verboden

  autorijden?
  Het kan voorkomen dat u de eerste uren na de injectie duizelig bent. Daarna is dat meestal weer over en is autorijden geen probleem. Rijd geen auto als u duizelig blijft.

  alcohol drinken?
  Alcohol kan de duizeligheid versterken. Probeer het drinken van alcohol eerst met mate uit. U kunt dan zelf inschatten of u hier veel last van krijgt.

  alles eten?
  U mag alles eten.

 • Wisselwerking

  Hart- en vaatmiddelen die de bloeddruk verlagen, kunnen de werking en bijwerkingen van dit middel versterken. De arts houdt hiermee rekening bij het bepalen van de dosering.

 • Zwangerschap

  Zwangerschap
  Over het gebruik tijdens de zwangerschap is niet voldoende bekend. Als u zwanger bent of binnenkort wilt worden, overleg dan met uw arts.

  Borstvoeding
  Het is niet bekend of fentolamine in de moedermelk terechtkomt en of het schadelijk is voor de baby. Als u dit middel toegediend hebt gekregen en u wilt borstvoeding geven, raadpleeg dan uw arts.

 • Handelsinformatie

  Fentolamine is sinds 1950 internationaal op de markt. Het is op recept verkrijgbaar als Regitine in injecties.

  Fentolamine is ook op de markt in combinatie met papaverine onder de naam Androskat, zie de tekst fentolamine met papaverine.

Laatst gewijzigd op: 23 april 2012

Herhaalrecept

Gebruikt u Regitine? Via deze website kunt u een herhaalrecept aanvragen

Gerelateerde videos

Hoge Bloeddruk (Hypertensie)

Het hart is een zich samentrekkende spier die via een netwerk van slagaderen en aderen zuurstofrijk bloed naar het lichaam pompt. Bij bloeddrukmeting wordt eerst de bloeddruk geregistreerd op het moment waarop het linkerventrikel van het hart zich samentrekt en het bloed in de slagaders wordt gestuwd.

Terwijl het bloed uit het hart stroomt, loopt de druk op de slagaderwanden op. Bloeddruk is de maatstaf van de kracht waarmee het bloed uit het hart wordt gepompt en van de hoeveelheid bloed die wordt doorgepompt. Ook wordt de flexibiliteit en conditie van de slagaderen door de bloeddruk bepaald.

Bij het meten van de bloeddruk worden twee waarden genoteerd. Eerst de systolische waarde (de bovendruk). Deze wordt gemeten tijdens het samentrekken van het linkerventrikel, als de bloeddruk het hoogst is. Ten tweede de diastolische waarde (de onderdruk). Deze meting wordt verkregen wanneer de bloeddruk op het laagste punt is, op het moment dat het hart zich ontspant, tussen twee slagen in.

Bij aflezing van de bloeddruk wordt eerst de systolische druk en daarna de diastolische druk genoemd. Een abnormaal hoge bloeddruk in de slagaderen wordt hypertensie genoemd. We spreken van hypertensie wanneer bij drie afzonderlijke metingen een systolische waarde wordt gevonden die hoger is dan 140 mm kwikdruk (mmHg) en een diastolische waarde hoger dan 90 mmHg.

Hypertensie komt voor bij veel verschillende medische aandoeningen, onder andere bij aderverkalking, congestief hartfalen, beroerte, hartaanval en nierbeschadigingen. Zonder behandeling kan hypertensie het hart en de bloedvaten ernstig beschadigen. Het goede nieuws is dat patiënten met hypertensie hun kwaal over het algemeen onder controle kunnen houden met medicijnen, een dieet en verandering van levensstijl.

Hoge Bloeddruk (Hypertensie)

Het hart is een zich samentrekkende spier die via een netwerk van slagaderen en aderen zuurstofrijk bloed naar het lichaam pompt. Bij bloeddrukmeting wordt eerst de bloeddruk geregistreerd op het…

Het hart is een zich samentrekkende spier die via een netwerk van slagaderen en aderen zuurstofrijk bloed naar het lichaam pompt. Bij bloeddrukmeting wordt eerst de bloeddruk geregistreerd op het moment waarop het linkerventrikel van het hart zich samentrekt en het bloed in de slagaders wordt gestuwd.

Terwijl het bloed uit het hart stroomt, loopt de druk op de slagaderwanden op. Bloeddruk is de maatstaf van de kracht waarmee het bloed uit het hart wordt gepompt en van de hoeveelheid bloed die wordt doorgepompt. Ook wordt de flexibiliteit en conditie van de slagaderen door de bloeddruk bepaald.

Bij het meten van de bloeddruk worden twee waarden genoteerd. Eerst de systolische waarde (de bovendruk). Deze wordt gemeten tijdens het samentrekken van het linkerventrikel, als de bloeddruk het hoogst is. Ten tweede de diastolische waarde (de onderdruk). Deze meting wordt verkregen wanneer de bloeddruk op het laagste punt is, op het moment dat het hart zich ontspant, tussen twee slagen in.

Bij aflezing van de bloeddruk wordt eerst de systolische druk en daarna de diastolische druk genoemd. Een abnormaal hoge bloeddruk in de slagaderen wordt hypertensie genoemd. We spreken van hypertensie wanneer bij drie afzonderlijke metingen een systolische waarde wordt gevonden die hoger is dan 140 mm kwikdruk (mmHg) en een diastolische waarde hoger dan 90 mmHg.

Hypertensie komt voor bij veel verschillende medische aandoeningen, onder andere bij aderverkalking, congestief hartfalen, beroerte, hartaanval en nierbeschadigingen. Zonder behandeling kan hypertensie het hart en de bloedvaten ernstig beschadigen. Het goede nieuws is dat patiënten met hypertensie hun kwaal over het algemeen onder controle kunnen houden met medicijnen, een dieet en verandering van levensstijl.

Bekijk video

Meld bijwerkingen

Een paar minuten van uw tijd kan een leven redden.

Omdat niet alle bijwerkingen bekend zijn op het moment dat een geneesmiddel of een vaccin op de markt wordt gebracht, zijn meldingen uit de praktijk onmisbaar voor een veilig geneesmiddelgebruik.

Lareb verzamelt alle bijwerkingen van geneesmiddelen en vaccins in Nederland. Daardoor valt het snel op als een bijwerking vaak voorkomt. Dit systeem werkt alleen als er zoveel mogelijk bijwerkingen gemeld worden door zorgverleners, apothekers en patiënten.

Uw melding is dus belangrijk om geneesmiddelen nog veiliger te maken!

Meld bijwerkingen