Salbutamol tabletten

Would you like to read this information again? Use the following options:

Alles over Salbutamol tabletten

Powered by: KNMP logo
 • Introductie

  Salbutamol tabletten
  De werkzame stof in Salbutamol is salbutamol.

  Salbutamol is een luchtwegverwijder.

  Artsen schrijven het voor bij astma en chronische obstructieve longziekten (COPD).

 • Bijwerkingen

  Behalve het gewenste effect kan dit middel bijwerkingen geven.

  De belangrijkste bijwerkingen zijn de volgende.

  Zelden

  • Hartkloppingen en trillende handen. Deze klachten horen binnen enkele uren na gebruik over te gaan. Heeft u er na twee weken nog altijd last van, raadpleeg dan uw arts. Mogelijk is de dosering voor u te hoog.
  • Hoesten.
  • Hoofdpijn.

  Zeer zelden

  • Geïrriteerde mond en keel, smaakstoornis en misselijkheid.
  • Een zeer zeldzame bijwerking is overgevoeligheid. Als u plotseling last krijgt van gezwollen oogleden, lippen of gezicht, benauwdheid, rode huid, galbulten en/of jeuk, stop dan met het gebruik en raadpleeg uw arts. Blijkt u inderdaad overgevoelig te zijn, geef dit dan altijd door aan de apotheek. Het apotheekteam kan er dan op letten dat u dit (of een verwant) middel niet opnieuw krijgt.
  • Veranderingen in uw bloedglucosegehalte. Controleer daarom vaker uw bloedglucosegehalte als u diabetes heeft.
  • Spierpijn en spierkramp.
  • Huiduitslag, galbulten, jeuk en transpireren. Deze bijwerkingen verdwijnen meestal weer als u stopt met dit middel. Als u hier veel last van heeft, overleg dan met uw arts.
  • Toename van bestaande hartklachten, zoals pijn op de borst enige tijd na toediening van het middel. In dat geval direct een arts raadplegen.
  • Een verhoogd risico op hartritmestoornissen. U kunt last krijgen van plotselinge duizelingen of kortdurend buiten bewustzijn raken. Dit is vooral van belang voor mensen met een bepaalde hartritmestoornis, namelijk het aangeboren verlengde QT-interval. Gebruik dit middel NIET als u deze hartritmestoornis heeft. Overleg met uw arts. Mogelijk kunt u overstappen op een ander middel.
  • Oedeem. Dit merkt u vooral aan opgezwollen enkels en voeten. Mensen die al last van oedeem hebben, bijvoorbeeld door hartfalen zijn hier extra gevoelig voor. Overleg voor gebruik met uw arts als u ernstig hartfalen of oedeem heeft.
  • Verminderde aanmaak van bloedplaatjes. Hierdoor is er een verhoogde kans op bloedingen, zoals bloedneuzen.
  • Psychische klachten, zoals angst, rusteloosheid of hallucinaties. Als u deze bijwerkingen opmerkt, neem dan contact op met uw arts of apotheker.
  • Slaapstoornis en gedragsstoornis; bij kinderen onder de 12 jaar komen zelden prikkelbaarheid en hyperactiviteit voor. Neem als u(w kind) hier last van heeft contact op met uw arts of apotheker.

  De meeste bijwerkingen zijn in de eerste weken het meest uitgesproken en nemen daarna af of verdwijnen zelfs.

  Raadpleeg uw arts als u te veel last heeft van één van de bovengenoemde bijwerkingen of als u andere bijwerkingen ervaart waar u zich zorgen over maakt.

 • Gebruik

  Kijk voor de juiste dosering altijd op het etiket van de apotheek of in de bijsluiter.

  Hoe?

  • Tabletten: innemen met wat water.
  • Drank: meet de juiste dosis af met de bijgeleverde maatlepel, maatbeker of maatpipet. Spoel uw mond na gebruik. U voorkomt hiermee gaatjes (tandcariës).

  Wanneer?
  U hoeft dit middel meestal alleen in de nemen wanneer u benauwd bent. Tenzij uw arts u een schema heeft geadviseerd. Moet u het een paar maal per dag innemen? Doe dit dan op vaste tijdstippen, goed verdeeld over de dag.

  Wilt u een benauwdheidsaanval voorkomen? Bijvoorbeeld door sporten. Neem het dan ongeveer een uur vooraf in.

  Hoe lang?
  Gebruik dit middel zolang u last heeft van benauwdheid of zolang de arts het voorschrijft.

  Astma: moet u dit middel bijna elke dag bij een benauwdheidsaanval gebruiken? Neem dan contact op met uw arts. Waarschijnlijk kunt u er beter een luchtwegbeschermer bij gebruiken. Als u deze elke dag gebruikt, zal na verloop van enkele dagen het aantal benauwdheidsaanvallen afnemen.

 • Vergeten

  Meestal moet u dit middel gebruiken bij benauwdheid of als u in een situatie verwacht te komen die een benauwdheidsaanval kan oproepen. Bent u het middel vergeten in te nemen, doe dat dan alsnog. De werking begint binnen een half uur.

  Als uw arts u een vast innameschema heeft gegeven:

  • Als u dit middel één keer per dag gebruikt: duurt het nog meer dan acht uur voor u de volgende dosis normaal inneemt? Neem de vergeten dosis dan alsnog in. Duurt het nog minder dan acht uur? Sla de vergeten dosis dan over.
  • Als u dit middel twee keer per dag gebruikt: duurt het nog meer dan vier uur voor u de volgende dosis normaal inneemt? Neem de vergeten dosis dan alsnog in. Duurt het nog minder dan vier uur? Sla de vergeten dosis dan over.
  • Als u dit middel drie keer per dag gebruikt: duurt het nog meer dan twee uur voor u de volgende dosis normaal inneemt? Neem de vergeten dosis dan alsnog in. Duurt het nog minder dan twee uur? Sla de vergeten dosis dan over.
  • Als u dit middel vier keer per dag gebruikt: duurt het nog meer dan één uur voor u de volgende dosis normaal inneemt? Neem de vergeten dosis dan alsnog in. Duurt het nog minder dan een uur? Sla de vergeten dosis dan over.
 • Verboden

  autorijden, alcohol drinken en alles eten?
  Bij dit middel zijn hiervoor geen beperkingen.

 • Wisselwerking

  De medicijnen waarmee de belangrijkste wisselwerkingen optreden, zijn sommige bètablokkers, dit zijn hart-vaatmiddelen die worden gebruikt bij hoge bloeddruk, hartkramp, hartritmestoornissen en migraine. Ze worden ook gebruikt bij verhoogde oogboldruk (glaucoom). Sommige bètablokkers kunnen het effect van salbutamol tegengaan. Hierdoor heeft salbutamol minder effect. Bovendien kunnen bètablokkers bij daarvoor gevoelige patiënten een benauwdheids-aanval oproepen. U kunt dus meer last van benauwdheid krijgen.

  De bètablokkers bij hart- en vaatziekten waarbij de wisselwerking optreedt zijn alprenolol, carvedilol, labetalol, oxprenolol, pindolol, propranolol en sotalol. Neem contact op met uw apotheek of arts als u deze combinatie voorgeschreven krijgt. Mogelijk is een ander middel geschikter voor u.

  Gebruikt u oogdruppels met een bètablokker? Namelijk oogdruppels met betaxolol, carteolol, levobunolol , metipranolol of timolol. Dan kunt u extra benauwdheidsklachten voorkomen door na het indruppelen één minuut de traanbuisjes dicht te drukken. Dit doet u door met duim en wijsvinger in de neus te knijpen ter hoogte van de binnenooghoek. U voorkomt hiermee dat de werkzame stof uit de oogdruppel via de traanbuis in uw neus komt en vandaar uit in het bloed wordt opgenomen.

 • Zwangerschap

  Zwangerschap
  Over het gebruik van dit middel tijdens de zwangerschap is nog te weinig bekend. Meld het in elk geval aan uw arts en apotheker zodra u zwanger bent of binnenkort wilt worden. Zo mogelijk kunt u (tijdelijk) overstappen op een ander middel.

  Borstvoeding
  Raadpleeg uw arts of apotheker als u borstvoeding wilt geven. Mogelijk kunt (tijdelijk) overstappen op inhalatie van dit middel. U kunt veilig borstvoeding geven, als u dit middel per inhalatie in de normale dosering gebruikt. Het komt in kleine hoeveelheden in de moedermelk terecht. Dit middel wordt echter al jarenlang gebruikt door vrouwen die borstvoeding geven, zonder nadelige gevolgen voor het kind.

 • Stoppen

  U kunt op elk moment in één keer met het gebruik van dit middel stoppen. Houd er wel rekening mee dat uw benauwdheid terug kan komen.

 • Handelsinformatie

  Salbutamol is sinds 1968 internationaal op de markt. Het is op recept verkrijgbaar onder de merknaam Ventolin en als het merkloze Salbutamol.

  Het is te verkrijgen in drank, tabletten, infuusvloeistof en injecties. Het is ook verkrijgbaar in inhalatiepoeder, inhalatiespray (aerosol) en inhalatievloeistof.

Laatst gewijzigd op: 09 december 2011

Herhaalrecept

Gebruikt u Salbutamol tabletten? Via deze website kunt u een herhaalrecept aanvragen

Gerelateerde videos

COPD

Bij normale ademhaling gaat er lucht via de neus en de luchtpijp naar steeds kleiner wordende luchtwegen, de bronchiën. De bronchiën vertakken zich tot bronchioli en uiteindelijk tot kleine trosjes dunne, tere zakjes, de longblaasjes (medische benaming: alveoli).

COPD (chronische obstructieve longziekte) valt onder de categorie ziekten waardoor de luchtdoorstroming wordt geblokkeerd en waarbij zich ademhalingsproblemen voordoen. Emfyseem is een ziekte die de longblaasjes en de longblaaskanaaltjes vernietigt. Wanneer de longen hun elasticiteit verliezen, scheuren de longblaasjes en ontstaan er grote luchtholten. Deze holten verkleinen de oppervlakte die ons lichaam nodig heeft om zuurstof op te nemen en koolstofdioxide af te geven.

Bronchitis is een ontsteking van de bekleding van de bronchiën. Chronische bronchitis is het gevolg van hardnekkige ontstekingen van deze luchtwegen. Er wordt voortdurend slijm geproduceerd en op den duur wordt de bekleding van de bronchiën dikker. Dit belemmert de uitstroom van lucht tijdens de ademhaling.

COPD wordt veroorzaakt door: 1) tabak, 2) astma, 3) blootstelling aan luchtverontreiniging thuis en op het werk, 4) erfelijke factoren en 5) infecties van de luchtwegen.

COPD

Bij normale ademhaling gaat er lucht via de neus en de luchtpijp naar steeds kleiner wordende luchtwegen, de bronchiën. De bronchiën vertakken zich tot bronchioli en uiteindelijk tot kleine trosjes…

Bij normale ademhaling gaat er lucht via de neus en de luchtpijp naar steeds kleiner wordende luchtwegen, de bronchiën. De bronchiën vertakken zich tot bronchioli en uiteindelijk tot kleine trosjes dunne, tere zakjes, de longblaasjes (medische benaming: alveoli).

COPD (chronische obstructieve longziekte) valt onder de categorie ziekten waardoor de luchtdoorstroming wordt geblokkeerd en waarbij zich ademhalingsproblemen voordoen. Emfyseem is een ziekte die de longblaasjes en de longblaaskanaaltjes vernietigt. Wanneer de longen hun elasticiteit verliezen, scheuren de longblaasjes en ontstaan er grote luchtholten. Deze holten verkleinen de oppervlakte die ons lichaam nodig heeft om zuurstof op te nemen en koolstofdioxide af te geven.

Bronchitis is een ontsteking van de bekleding van de bronchiën. Chronische bronchitis is het gevolg van hardnekkige ontstekingen van deze luchtwegen. Er wordt voortdurend slijm geproduceerd en op den duur wordt de bekleding van de bronchiën dikker. Dit belemmert de uitstroom van lucht tijdens de ademhaling.

COPD wordt veroorzaakt door: 1) tabak, 2) astma, 3) blootstelling aan luchtverontreiniging thuis en op het werk, 4) erfelijke factoren en 5) infecties van de luchtwegen.

Bekijk video

Meld bijwerkingen

Een paar minuten van uw tijd kan een leven redden.

Omdat niet alle bijwerkingen bekend zijn op het moment dat een geneesmiddel of een vaccin op de markt wordt gebracht, zijn meldingen uit de praktijk onmisbaar voor een veilig geneesmiddelgebruik.

Lareb verzamelt alle bijwerkingen van geneesmiddelen en vaccins in Nederland. Daardoor valt het snel op als een bijwerking vaak voorkomt. Dit systeem werkt alleen als er zoveel mogelijk bijwerkingen gemeld worden door zorgverleners, apothekers en patiënten.

Uw melding is dus belangrijk om geneesmiddelen nog veiliger te maken!

Meld bijwerkingen