Serevent

Would you like to read this information again? Use the following options:

Alles over Serevent

Powered by: KNMP logo
 • Introductie

  Serevent
  De werkzame stof in Serevent is salmeterol.

  Salmeterol is een langwerkende luchtwegverwijder.

  Artsen schrijven het voor bij astma en chronische obstructieve longziekten (COPD).

 • Bijwerkingen

  Behalve het gewenste effect kan dit middel bijwerkingen geven. Het komt echter rechtstreeks in uw luchtwegen terecht en heeft daarom maar weinig bijwerkingen.

  De belangrijkste bijwerkingen zijn de volgende.

  Zelden

  • Hartkloppingen en trillende handen. Deze klachten horen binnen enkele uren na gebruik over te gaan. Heeft u er na twee weken nog altijd last van, raadpleeg dan uw arts.
  • Hoesten.
  • Hoofdpijn.

  Zeer zelden

  • Geïrriteerde mond en keel.
  • Toename van de benauwdheidsklachten direct na toedienen van het middel. In dat geval dit middel niet meer gebruiken en een arts raadplegen.
  • Veranderingen in uw bloedglucosegehalte. Controleer daarom vaker uw bloedglucosegehalte als u diabetes heeft.
  • Spierpijn, spierkramp en gewrichtspijn.
  • Huiduitslag, galbulten, jeuk en transpireren. Deze bijwerkingen verdwijnen meestal weer als u stopt met dit middel. Als u hier veel last van heeft, overleg dan met uw arts.
  • Een verhoogd risico op hartritmestoornissen. U kunt last krijgen van plotselinge duizelingen of kortdurend buiten bewustzijn raken. Dit is vooral van belang voor mensen met een bepaalde hartritmestoornis, namelijk het aangeboren verlengde QT-interval. Gebruik dit middel NIET als u deze hartritmestoornis heeft. Overleg met uw arts. Mogelijk kunt u overstappen op een ander middel.
  • Hartkramp (angina pectoris), neem dan meteen contact op met uw arts.
  • Oedeem. Dit merkt u vooral aan opgezwollen enkels en voeten. Mensen die al last van oedeem hebben, bijvoorbeeld door hartfalen zijn hier extra gevoelig voor. Overleg voor gebruik met uw arts als u ernstig hartfalen of oedeem heeft.
  • Verminderde aanmaak van bloedplaatjes. Hierdoor is er een verhoogde kans op bloedingen, zoals bloedneuzen.
  • Psychische klachten, zoals angst, rusteloosheid of hallucinaties. Als u deze bijwerkingen opmerkt, neem dan contact op met uw arts of apotheker.
  • Slaapstoornis en gedragsstoornis; bij kinderen onder de 12 jaar komen zelden prikkelbaarheid en hyperactiviteit voor. Neem als u(w kind) hier last van heeft contact op met uw arts of apotheker

  De meeste bijwerkingen zijn in de eerste weken het meest uitgesproken en nemen daarna af of verdwijnen zelfs.

  Raadpleeg uw arts als u te veel last heeft van één van de bovengenoemde bijwerkingen of als u andere bijwerkingen ervaart waar u zich zorgen over maakt.

 • Gebruik

  Kijk voor de juiste dosering altijd op het etiket van de apotheek of in de bijsluiter.

  Hoe?

  • Goed inhaleren vergt veel oefening. De werkzame stof moet diep in uw longen terechtkomen. In de apotheek kunt u een checklist krijgen waarop voor uw inhalatieapparaat alle handelingen staan die nodig zijn bij het inhaleren. Vraag de apotheekmedewerker of arts om het voor te doen en oefen een keer in zijn bijzijn. Hij kan dan nagaan of u alle handelingen goed uitvoert. Laat regelmatig, bijvoorbeeld elk jaar, controleren of u nog op de juiste manier inhaleert. Lukt het u niet om goed te inhaleren? Er zijn verschillende typen inhalatieapparaatjes. Mogelijk is een ander type apparaat geschikter voor u. Vraag uw arts of apotheek om advies.
  • U kunt salmeterol in twee vormen inhaleren: als poeder of als spray. Het nadeel van poederinhalaties is dat u krachtig moet kunnen inademen om het poeder goed in de longen te krijgen. Nadeel van een inhalatiespray is dat u tegelijkertijd de spray moet indrukken en inademen. Veel mensen vinden dat moeilijk.
  • Het inhalatiepoeder zit in een diskus.
   • De diskus is een apparaatje met een voorraad van zestig doses. Elke keer dat u de afsluitklep opendraait, valt een dosis poeder in het daarvoor bestemde vakje. Dit gaat alleen goed als u het mondstuk horizontaal houdt. Daarna kunt u het inhaleren. Als alle porties poeder op zijn, heeft u een nieuw apparaatje nodig. U merkt dat het apparaatje leeg is, als de teller op het apparaat naar nul is gegaan. U kunt dus op tijd een nieuw apparaatje aanvragen.

  Na gebruik van een poederinhalator uw mond spoelen. U voorkomt hiermee gaatjes (tandcariës).

  • Een inhalatiespray wordt ook wel dosisaerosol of verstuiver genoemd. Voor elke verstuiving moet u het spuitbusje stevig schudden, zodat de inhoud zich goed verdeelt. Alleen dan komt iedere keer evenveel salmeterol vrij. Om een inhalatiespray beter of makkelijker te inhaleren kunt u ook gebruikmaken van een voorzetkamer. Dit is een grote buis, waar u de inhalatiespray inspuit. U kunt dan rustig meermalen via de buis inademen. Controleer van deze voorzetkamer regelmatig of de kleppen nog goed werken. Hoe u dat moet doen, staat beschreven in de bijgeleverde gebruiksaanwijzing. Als de kleppen niet meer goed werken, kunt u in de apotheek een nieuwe voorzetkamer krijgen. Hier hoeft u niet voor te betalen als u deze samen met het recept voor de spray ophaalt. Vindt u het lastig de voorzetkamer mee te nemen naar uw werk of een andere plek? Vraag dan uw arts twee apparaten voor te schrijven. U kunt ze dan op beide plekken achterlaten.

  Wanneer?

  • U moet dit middel tweemaal per dag inhaleren. Verdeel dit zo goed mogelijk over de dag. Dus bijvoorbeeld 's ochtends bij het opstaan en 's avonds na het eten.
  • Heeft u vooral last van benauwdheidsaanvallen door inspanning, bijvoorbeeld bij het sporten? Dan kunt u dit middel een uur tot dertig minuten vóór de inspanning gebruiken.

  Hoe lang?
  Meestal moet u dit middel langdurig blijven gebruiken tegen uw benauwdheid. Gebruikt u dit middel, maar blijft u last houden van benauwdheid? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

 • Vergeten

  Merkt u het nog op dezelfde dag? En duurt het nog meer dan zes uur voordat u aan uw volgende inhalatie toe bent? Dan kunt u de vergeten dosis alsnog inhaleren. Sla anders de vergeten inhalatie over en hervat uw normale schema. Neem geen dubbele dosis om de vergeten dosis in te halen. Daarmee versterkt u de bijwerkingen.

 • Verboden

  autorijden, alcohol drinken en alles eten?
  Bij dit middel zijn hiervoor geen beperkingen.

 • Wisselwerking

  Dit middel heeft wisselwerkingen met andere medicijnen. In de tekst hieronder staan alleen de werkzame stoffen van deze medicijnen, dus niet de merknamen. Of uw medicijn een van die werkzame stoffen bevat, kunt u nagaan in uw bijsluiter onder het kopje ‘samenstelling’.

  De medicijnen waarmee de belangrijkste wisselwerkingen optreden, zijn de volgende:

  • Sommige bètablokkers, dit zijn hart-vaatmiddelen die worden gebruikt bij hoge bloeddruk, hartkramp, hartritmestoornissen en migraine. Ze worden ook gebruikt bij verhoogde oogboldruk (glaucoom). Sommige bètablokkers kunnen het effect van salmeterol tegengaan. Hierdoor heeft salmeterol minder effect. Bovendien kunnen bètablokkers bij daarvoor gevoelige patiënten een benauwdheids-aanval oproepen. U kunt dus meer last van benauwdheid krijgen.
   De bètablokkers bij hart- en vaatziekten waarbij de wisselwerking optreedt zijn: alprenolol, carvedilol, labetalol, oxprenolol, pindolol, propranolol en sotalol. Neem contact op met uw apotheek of arts als u deze combinatie voorgeschreven krijgt. Mogelijk is een ander middel geschikter voor u.
   Gebruikt u oogdruppels met een bètablokker? Namelijk oogdruppels met betaxolol, carteolol, levobunolol, metipranolol of timolol. Dan kunt u extra benauwdheidsklachten voorkomen door na het indruppelen één minuut de traanbuisjes dicht te drukken. Dit doet u door met duim en wijsvinger in de neus te knijpen ter hoogte van de binnenooghoek. U voorkomt hiermee dat de werkzame stof uit de oogdruppel via de traanbuis in uw neus komt en vandaar uit in het bloed wordt opgenomen.
  • Middelen gebruikt bij hiv-infectie: atazanavir, darunavir, fosamprenavir, indinavir, lopinavir met ritonavir, nelfinavir, ritonavir, saquinavir en tipranavir. De hoeveelheid salmeterol in het bloed kan toenemen door deze medicijnen. Hierdoor kunt u meer last krijgen van bijwerkingen. Overleg met uw arts als u deze combinatie krijgt voorgeschreven.
  • Telaprevir en boceprevir, medicijnen tegen hepatitis C. Deze medicijnen mogen niet in combinatie met salmeterol worden gebruikt. Overleg met uw arts.

  Twijfelt u eraan of een van de bovenstaande wisselwerkingen voor u van belang is? Neem dan contact op met uw apotheker of arts.

 • Zwangerschap

  Zwangerschap
  Gebruik dit medicijn alleen na overleg met uw arts. Als u zwanger bent of binnenkort wilt worden, kunt u namelijk beter de kortwerkende luchtwegverwijders salbutamol of terbutaline gebruiken. Met deze medicijnen is namelijk meer ervaring bij gebruik tijdens de zwangerschap. Helpt salbutamol of terbutaline onvoldoende? Overleg met uw arts of u (tijdelijk) salmeterol kunt gebruiken.

  Borstvoeding
  Wilt u borstvoeding geven, overleg dan met uw arts. Misschien kunt u (tijdelijk) de kortwerkende luchtwegverwijders salbutamol of terbutaline gebruiken. Met deze medicijnen is namelijk meer ervaring bij gebruik tijdens de borstvoeding. Helpt salbutamol of terbutaline onvoldoende? Overleg met uw arts of u (tijdelijk) salmeterol kunt gebruiken.

 • Stoppen

  U kunt op elk moment in één keer stoppen.

 • Handelsinformatie

  Salmeterol is sinds 1990 internationaal op de markt. Het is op recept verkrijgbaar onder de merknaam Serevent. Het is te verkrijgen in inhalatiespray (aerosol) en inhalatiepoeder.

  Salmeterol is ook verkrijgbaar in combinatie met een andere werkzame stof, onder de merknaam Seretide, zie hiervoor de tekst salmeterol met fluticason inhalatie.

Laatst gewijzigd op: 06 december 2012

Herhaalrecept

Gebruikt u Serevent? Via deze website kunt u een herhaalrecept aanvragen

Gerelateerde videos

Aerosol

Aerosol Volumatic

Bekijk video

COPD

Bij normale ademhaling gaat er lucht via de neus en de luchtpijp naar steeds kleiner wordende luchtwegen, de bronchiën. De bronchiën vertakken zich tot bronchioli en uiteindelijk tot kleine trosjes…

Bij normale ademhaling gaat er lucht via de neus en de luchtpijp naar steeds kleiner wordende luchtwegen, de bronchiën. De bronchiën vertakken zich tot bronchioli en uiteindelijk tot kleine trosjes dunne, tere zakjes, de longblaasjes (medische benaming: alveoli).

COPD (chronische obstructieve longziekte) valt onder de categorie ziekten waardoor de luchtdoorstroming wordt geblokkeerd en waarbij zich ademhalingsproblemen voordoen. Emfyseem is een ziekte die de longblaasjes en de longblaaskanaaltjes vernietigt. Wanneer de longen hun elasticiteit verliezen, scheuren de longblaasjes en ontstaan er grote luchtholten. Deze holten verkleinen de oppervlakte die ons lichaam nodig heeft om zuurstof op te nemen en koolstofdioxide af te geven.

Bronchitis is een ontsteking van de bekleding van de bronchiën. Chronische bronchitis is het gevolg van hardnekkige ontstekingen van deze luchtwegen. Er wordt voortdurend slijm geproduceerd en op den duur wordt de bekleding van de bronchiën dikker. Dit belemmert de uitstroom van lucht tijdens de ademhaling.

COPD wordt veroorzaakt door: 1) tabak, 2) astma, 3) blootstelling aan luchtverontreiniging thuis en op het werk, 4) erfelijke factoren en 5) infecties van de luchtwegen.

Bekijk video

Meld bijwerkingen

Een paar minuten van uw tijd kan een leven redden.

Omdat niet alle bijwerkingen bekend zijn op het moment dat een geneesmiddel of een vaccin op de markt wordt gebracht, zijn meldingen uit de praktijk onmisbaar voor een veilig geneesmiddelgebruik.

Lareb verzamelt alle bijwerkingen van geneesmiddelen en vaccins in Nederland. Daardoor valt het snel op als een bijwerking vaak voorkomt. Dit systeem werkt alleen als er zoveel mogelijk bijwerkingen gemeld worden door zorgverleners, apothekers en patiënten.

Uw melding is dus belangrijk om geneesmiddelen nog veiliger te maken!

Meld bijwerkingen