Tamoxifen

Would you like to read this information again? Use the following options:

Alles over Tamoxifen

Powered by: KNMP logo
 • Introductie

  De werkzame stof in Tamoxifen is tamoxifen.

  Tamoxifen is een anti-oestrogeen. Dat wil zeggen dat het de werking van het vrouwelijke geslachtshormoon oestrogeen tegengaat.

  Artsen schrijven het voor bij een bepaald type borstkanker, namelijk die gevoelig is voor hormonen. Artsen schrijven het soms voor bij ernstige pijn in de borsten die samenhangt met de menstruatiecyclus. In sommige gevallen kan de arts het ook voorschrijven bij borstvorming bij mannen.

 • Bijwerkingen

  Behalve de gewenste werking kan dit medicijn ook bijwerkingen geven.

  De belangrijkste bijwerkingen zijn de volgende.

  Regelmatig

  • Overgangsklachten, zoals opvliegers, transpiratie, onregelmatige menstruaties, stoppen van de menstruatie, vaginale afscheiding en jeuk aan de vagina. Dat komt doordat dit medicijn het vrouwelijke oestrogeenhormoon blokkeert, waardoor u kunstmatig in de overgang komt. Als u al in de overgang bent voordat u dit medicijn gaat gebruiken, heeft u hier minder last van. Heeft u veel last van overgangsklachten, neem dan contact op met uw arts.

  Zelden

  • In het begin van de behandeling toename van pijn vooral bij uitzaaiingen in de botten, zwelling en roodheid op de plek van de borstkanker. Dit zijn voorbijgaande verschijnselen en gaan vanzelf over.
  • Hoofdpijn en duizeligheid.
  • Maagdarmklachten, zoals misselijkheid en braken.
  • Vasthouden van vocht op plaatsen waar dit normaal niet het geval is, bijvoorbeeld in de enkels en voeten. Dit heet oedeem. Als u hier last van heeft, raadpleeg dan uw arts.
  • Trombose, waarbij een bloedstolseltje een bloedvat kan afsluiten. Dit gebeurt meestal in een been, soms komt het bloedstolsel in de longen terecht. U kunt trombose herkennen aan een dikke, harde, rode en pijnlijke plek op het been, soms pijn in de kuit en een zwaar gevoel in het been, zelden aan plotseling optredende kortademigheid, soms met pijn of het ophoesten van bloed. Waarschuw in deze gevallen onmiddellijk een arts of ga naar de Eerste-Hulpdienst.
  • Huiduitslag en haaruitval. Raadpleeg uw arts bij huiduitslag of bij veel haaruitval. Mogelijk kan de dosering lager.
  • Verminderd gezichtsvermogen door oogafwijkingen, zoals cataract (grauwe staar) of afwijkingen aan netvlies of hoornvlies. Raadpleeg uw arts bij problemen met zien.
  • Veranderingen van het baarmoederslijmvlies, zoals poliepen, of zeer zelden baarmoederkanker. Waarschuw uw arts als u al een tijd niet meer menstrueerde en plotseling weer vaginaal bloedverlies krijgt. Bij vrouwen die baarmoederkanker hebben of hebben gehad, kan de tumor groeien of terugkomen door het gebruik van dit middel. U kunt dit middel daarom beter niet gebruiken. Overleg met uw arts over een mogelijk alternatief. Indien dit er niet is, kunt u in sommige gevallen, onder regelmatige controle, dit middel wel gebruiken.

  Zeer zelden

  • Depressiviteit, slaperigheid en vermoeidheid.
  • Pijn in de gewrichten en botten.
  • Bloedafwijkingen, namelijk een tekort aan rode of witte bloedcellen en bloedplaatjes. Onverklaarbare koorts, keelpijn of blaasjes in mond en keel, plotselinge blauwe plekken of extreme vermoeidheid, kan duiden op bloedafwijkingen. Waarschuw dan uw arts.
  • Overgevoeligheid voor dit medicijn. Dat kan zich uiten in 'angio-oedeem': een zwelling van het gezicht, lippen, mond, tong of keel. U kunt hierbij erg benauwd worden. Als het ontstaat, moet u onmiddellijk een arts opzoeken of naar de Eerste-Hulpdienst gaan. U mag dit medicijn in de toekomst niet meer gebruiken. Geef daarom aan de apotheek door dat u overgevoelig bent voor dit medicijn. Het apotheekteam kan er dan op letten dat u het niet opnieuw krijgt. Een enkele keer ontstaat een ernstige overgevoeligheid van de huid met hoge koorts, rode vlekken op de huid, gewrichtspijn of een oogontsteking. Waarschuw dan ook direct een arts.
  • Leveraandoeningen, zoals leverontsteking of een leververvetting. Zeer zelden kan een ontsteking van de alvleesklier ontstaan. Bij pijn in de bovenbuik, een gele verkleuring van de ogen, ontkleurde ontlasting of zeer donkere urine moet u de arts waarschuwen. Mensen die al een leveraandoening hebben, moeten extra goed worden gecontroleerd.
  • Een verhoogd risico op hartritmestoornissen. U kunt last krijgen van plotselinge duizelingen of kortdurend buiten bewustzijn raken. Dit is vooral van belang voor mensen met een bepaalde hartritmestoornis, namelijk het aangeboren verlengde QT-interval. Gebruik dit middel NIET als u deze hartritmestoornis heeft. Overleg met uw arts. Mogelijk kunt u overstappen op een ander middel.
  • Als u endometriose heeft, kunt u hier meer last van krijgen. Bij endometriose groeit het slijmvlies dat normaal de binnenkant van de baarmoeder bekleedt op plaatsen buiten de baarmoeder. Neem contact op met uw arts als u meer of langduriger endometrioseklachten heeft, zoals buikpijn en menstruatiepijn. Mogelijk is een ander middel geschikter.
  • Verhoging van de concentratie cholesterol en vetten in het bloed. Een bepaald soort vetten, triglyceriden, kan zich ophopen in de bloedvaten. Als u al een te hoog cholesterol en/of vetgehalte in uw bloed heeft, zal uw arts u daar extra op controleren.

  Raadpleeg uw arts als u te veel last heeft van een van de bovengenoemde bijwerkingen of als u andere bijwerkingen ervaart waar u zich zorgen over maakt.

 • Gebruik

  Kijk voor de juiste dosering op het etiket van de apotheek.

  Wanneer?
  U mag het medicijn innemen op elk moment van de dag. Kies wel een vast tijdstip, zodat u dit medicijn regelmatig inneemt. Bovendien vergeet u dan minder snel een dosis.

  Als u dit medicijn 1 keer per dag gebruikt: bij voorkeur ’s ochtends.
  Als u dit medicijn 2 keer per dag gebruikt: bij voorkeur ’s ochtends en ’s avonds.

  Hoelang?
  Meestal gebruikt u dit medicijn gedurende 2 tot 5 jaar. Dit is afhankelijk van uw persoonlijke omstandigheden en welke andere medicijnen u gebruikt.

  Bij borstkanker met uitzaaiingen gebruikt u het meestal gedurende een paar maanden.

 • Vergeten

  Het is belangrijk dat u dit medicijn consequent blijft slikken. Mocht u toch een dosis vergeten:

  • Als u dit medicijn 1 keer per dag gebruikt: duurt het nog meer dan 8 uur voor u de volgende dosis normaal inneemt? Neem de vergeten dosis dan alsnog in. Duurt het nog minder dan 8 uur? Sla de vergeten dosis dan over.
  • Als u dit medicijn 2 keer per dag gebruikt: duurt het nog meer dan 4 uur voor u de volgende dosis normaal inneemt? Neem de vergeten dosis dan alsnog in. Duurt het nog minder dan 4 uur? Sla de vergeten dosis dan over.
 • Verboden

  autorijden?
  Duizeligheid en oogklachten komen heel soms voor bij dit medicijn. Neem dan geen deel aan het verkeer.

  alcohol drinken en alles eten?
  Bij dit medicijn zijn hiervoor geen beperkingen.

 • Wisselwerking

  Dit medicijn heeft wisselwerkingen met andere medicijnen. In de tekst hieronder staan alleen de werkzame stoffen van deze medicijnen, dus niet de merknamen. Of uw medicijn een van die werkzame stoffen bevat, kunt u nagaan in uw bijsluiter onder het kopje 'samenstelling'.

  De medicijnen waarmee de belangrijkste wisselwerkingen optreden, zijn de volgende.

  • De bloedverdunners fenprocoumon en acenocoumarol. Tamoxifen versterkt de werking van deze medicijnen. Neem contact op met de trombosedienst als u begint of als u stopt met tamoxifen of als de dosering verandert.
  • Ritonavir, een medicijn tegen hiv. Ritonavir kan de hoeveelheid tamoxifen in het bloed verhogen. Hierdoor kunnen de werking en bijwerkingen van tamoxifen toenemen. Raadpleeg uw arts als u deze combinatie voorgeschreven heeft gekregen.
  • Rifampicine, een medicijn tegen tuberculose. Rifampicine kan de hoeveelheid tamoxifen in het bloed verlagen. Raadpleeg uw arts als u deze combinatie voorgeschreven heeft gekregen.
  • De middelen tegen depressie citalopram, escitalopram, fluoxetine, paroxetine en sertraline. Deze middelen kunnen het effect van tamoxifen verminderen. Overleg met uw arts. Mogelijk kunt u overstappen op een ander middel tegen depressie.
  • Middelen tegen kanker, cyclofosfamide, fluorouracil en methotrexaat. Tamoxifen kan het effect van deze middelen verminderen. Raadpleeg uw arts.
  • De vrouwelijke geslachthormonen, estriol, estradiol en geconjugeerde oestrogenen. Deze hormonen en tamoxifen kunnen elkaars werking tegengaan. Overleg met uw arts.

  Twijfelt u eraan of de bovenstaande wisselwerkingen voor u van belang zijn? Neem dan contact op met uw apotheker of arts.

  Het is belangrijk dat uw arts weet welke medicijnen u nog meer gebruikt. Neem daarom uw medicatieoverzicht mee als u naar het ziekenhuis gaat. Dit is een overzicht waarop staat welke medicijnen u gebruikt, maar ook of u bijvoorbeeld allergisch bent voor bepaalde medicijnen. U kunt dit overzicht bij uw eigen apotheek opvragen. Krijgt u in het ziekenhuis nieuwe medicijnen, of verandert er iets aan uw medicijngebruik? Geef dit dan ook weer door aan uw eigen apotheek. Dan blijft uw medicatieoverzicht actueel.

 • Zwangerschap

  Zwangerschap
  Gebruik dit medicijn NIET als u zwanger bent of zwanger wilt worden. Er is een grote kans dat het aangeboren afwijkingen bij het kind veroorzaakt.

  Als u meer dan één jaar geen menstruatie heeft gehad, bent u in de overgang en kunt u dit medicijn gebruiken. Als u niet in de overgang bent, moet u maatregelen nemen om zwangerschap te voorkomen. De anticonceptiemethode met oestrogeenhormonen, zoals de anticonceptiepil, is meestal niet geschikt. Overleg hierover met uw arts.

  Borstvoeding
  Gebruik dit middel NIET als u borstvoeding geeft of stop de borstvoeding. Het is niet bekend of dit middel in de moedermelk terechtkomt. Het medicijn kan schadelijk zijn voor de baby.

 • Stoppen

  Voor het effect is het nodig dit medicijn een aantal jaar te gebruiken. Stop dus niet met dit medicijn, maar overleg eerst met uw arts.

 • Handelsinformatie

  Tamoxifen is sinds 1973 internationaal op de markt. Het is verkrijgbaar in tabletten als het merkloze Tamoxifen.

Laatst gewijzigd op: 06 augustus 2013

Herhaalrecept

Gebruikt u Tamoxifen? Via deze website kunt u een herhaalrecept aanvragen

Meld bijwerkingen

Een paar minuten van uw tijd kan een leven redden.

Omdat niet alle bijwerkingen bekend zijn op het moment dat een geneesmiddel of een vaccin op de markt wordt gebracht, zijn meldingen uit de praktijk onmisbaar voor een veilig geneesmiddelgebruik.

Lareb verzamelt alle bijwerkingen van geneesmiddelen en vaccins in Nederland. Daardoor valt het snel op als een bijwerking vaak voorkomt. Dit systeem werkt alleen als er zoveel mogelijk bijwerkingen gemeld worden door zorgverleners, apothekers en patiënten.

Uw melding is dus belangrijk om geneesmiddelen nog veiliger te maken!

Meld bijwerkingen