Tyverb

Would you like to read this information again? Use the following options:

Alles over Tyverb

Powered by: KNMP logo
 • Introductie

  De werkzame stof in Tyverb is lapatinib.

  Lapatinib is een tyrosinekinaseremmer. Dit is een doelgerichte kankerremmende stof ('targeted therapy').

  Artsen schrijven het voor bij vergevorderde of uitgezaaide borstkanker en bij borstkanker die gevoelig is voor hormonen.

 • Bijwerkingen

  Dit middel heeft een krachtige werking op de celdeling, niet alleen van kankercellen maar ook van gezonde lichaamscellen. Hierdoor kunnen bijwerkingen ontstaan, bijvoorbeeld op plaatsen waar de cellen zich van nature snel delen. Dit zijn de slijmvliezen van mond, maag en darmen, de huid, de haren en het bloed.

  Door de lijst van bijwerkingen kan het lijken dat het middel erger is dan de kwaal. Maar de bijwerkingen komen lang niet bij iedereen in dezelfde mate voor. Bovendien gaan de bijwerkingen na de chemokuur geleidelijk over.

  De belangrijkste bijwerkingen zijn de volgende.

  Regelmatig

  • Maagdarmklachten, zoals diarree, maagpijn, zuurbranden en misselijkheid. Soms verminderde eetlust, buikpijn, braken. Hierdoor kan gewichtsverlies ontstaan. Deze bijwerkingen ontstaan door ontsteking van de slijmvliezen van slokdarm, maag en darmen. Om maagpijn en brandend maagzuur te bestrijden, kan de arts een maagbeschermend middel voorschrijven. Bij misselijkheid schrijft de arts een antibraakmiddel voor. Mogelijk helpt het om vaker te eten, maar dan kleine beetjes. Bij ongeveer de helft van de mensen ontstaat ernstige diarree. Zorg dat u extra drinkt als u diarree heeft en moet overgeven. Neem contact op met uw arts als u bovenop uw normale ontlastingpatroon viermaal of vaker per dag dunne ontlasting heeft of als u ook 's nachts diarree heeft. Soms is het nodig om uitdroging te voorkomen met geneesmiddelen tegen diarree of met een vochtinfuus. Ook als u vaker dan één keer per dag moet braken, moet u de arts waarschuwen.
  • Huidreacties, niet veroorzaakt door overgevoeligheid. Hierbij kunt u last krijgen van huiduitslag, acne en droge huid.
  • Hand-voet-syndroom, vooral als u dit medicijn samen met capecitabine gebruikt. Hierbij raken de handen en voeten rood en opgezwollen met pijn, tintelingen, kloven, blaren of zweertjes. Waarschuw uw arts als u deze verschijnselen bemerkt.

  Soms

  • Hoofdpijn en opvliegers, vooral als u dit medicijn samen met letrozol gebruikt.
  • Neusbloeding, hoesten, kortademigheid en kaalheid, vooral als u dit medicijn samen met letrozol gebruikt.
  • Pijnlijke mond, tong of keel, droge mond en heesheid. Bij combinatie met capecitabine komt deze bijwerking vaker voor. Deze bijwerkingen ontstaan door ontsteking van de slijmvliezen van mond, keel en slokdarm. U kunt dit zien aan een vuurrode kleur van de slijmvliezen. Eten en drinken kunnen hierdoor pijnlijk zijn. In veel gevallen helpt het om op ijsblokjes te zuigen.
   Tijdens de chemokuur kunnen ingrepen aan uw gebit of in uw mond de klachten verergeren. Vóór u aan de chemokuur begint is het daarom verstandig om uw tandarts uw gebit te laten controleren en eventueel behandelen. Verzorg uw gebit extra goed door een aantal maal per dag te poetsen met een zachte tandenborstel. Ook kunt u spoelen met een desinfecterende mondspoeling.
  • Pijn in de ledematen en rugpijn, vooral als u dit medicijn samen met capecitabine gebruikt.

  Zelden

  • Hartfalen, door een verminderde werking van de hartspier. U merkt dat aan kortademigheid, benauwdheid of het vasthouden van vocht (dikke enkels en voeten). Raadpleeg uw arts bij deze verschijnselen.
  • Hartritmestoornissen. U merkt dit soms alleen aan plotselinge duizelingen of als u even wegraakt. Vooral mensen met de hartritmestoornis verlengd QT-interval hebben hier meer kans op. Gebruik dit medicijn NIET als u deze hartritmestoornis heeft.
  • Leveraandoeningen, ontsteking van de lever (hepatitis). Uw arts zal voor en tijdens de behandeling uw lever regelmatig controleren. Raadpleeg uw arts bij hevige buikpijn en bij een gele verkleuring van de huid.

  Zeer zelden

  • Ernstige longaandoening. Raadpleeg daarom altijd uw arts bij onverklaarbare benauwdheid, hoesten, pijn op de borst of koorts.

  Neem contact op met uw verpleegkundige of arts als u te veel last heeft van één van de bovengenoemde bijwerkingen. Soms is het nodig om de dosering aan te passen zodat de bijwerkingen verminderen. Soms ook zal de arts een ander medicijn voorschrijven tegen de bijwerkingen.

  Bespreek ook met uw arts of verpleegkundige als u zich zorgen maakt over bijwerkingen. Ervaart u andere bijwerkingen dan die hierboven staan? Meld dat dan aan uw apotheek, arts of verpleegkundige.

 • Gebruik

  Kijk voor de juiste dosering op het etiket van de apotheek.

  Wanneer?
  U mag het aantal tabletten niet verdelen over de dag. Neem daarom de volledige dosis van dit medicijn altijd in één keer in op hetzelfde tijdstip. Dit tijdstip mag zijn ofwel één uur voor het eten, ofwel één uur na het eten. Het is hierbij belangrijk dat u elke dag op hetzelfde tijdstip uw tabletten inneemt ten opzichte van een maaltijd.

  Voorbeeld: indien u kiest voor één uur voor het ontbijt, moet u elke dag de dosis per dag (bijvoorbeeld vijf tabletten) één uur voor het ontbijt innemen. Dit is nodig omdat de opname van de werkzame stof erg varieert met voedsel in de maag. Als u de omstandigheden elke dag hetzelfde houdt, zal het medicijn gelijkmatiger werken en is de dosering nauwkeuriger te bepalen.

  Hoe lang?
  Per soort kanker is er een ander type behandeling met een ander toedieningsschema. Uw arts bepaalt dit voor iedere individuele patiënt.

 • Vergeten

  Het is belangrijk dat u lapatinib consequent blijft slikken. Mocht u toch een dosis zijn vergeten, en:

  • u komt hier binnen 4 uur na het gebruikelijke innametijdstip achter: neem dan alsnog zo snel mogelijk alsnog de dosis;
  • u komt hier meer dan 4 uur na het gebruikelijke innametijdstip achter: neem dan zo spoedig mogelijk contact op met uw arts. Neem geen dubbele dosis.
 • Verboden

  autorijden?
  Dit middel vermindert de rijvaardigheid niet.

  alcohol drinken?
  Alcohol irriteert de slijmvliezen van het maagdarmkanaal. Het vergroot daardoor de kans op bijwerkingen op de maag en darmen. Gebruik daarom liever geen alcohol tijdens de kuur en zolang u last heeft van uw maag en darmen.

  alles eten?
  Wanneer u grapefruitsap drinkt of grapefruit eet tijdens het gebruik van lapatinib, heeft u extra kans op bijwerkingen. Vooral als u veel grapefruitsap drinkt of grapefruits eet.

  De kans op bijwerkingen is klein:

  • als u maximaal 1 glas grapefruitsap per keer drinkt of 2 grapefruits per keer eet;
  • als u maximaal 2 keer per week grapefruitsap drinkt of grapefruits eet;
   en
  • als u grapefruitsap drinkt of grapefruits eet met een tussenpoos van 3 dagen of langer.

  Als u veel last krijgt van bijwerkingen, moet u contact opnemen met uw arts of apotheker. Voor meer informatie kunt u hier de folder downloaden.

  Verder kunt u alles eten wat uw maag verdraagt. Bepaalde soorten voedsel zijn echter af te raden als u last heeft van uw maag.

  Op deze site kunt u onder ‘Maagklachten' adviezen vinden voor mensen met maagklachten.

 • Wisselwerking

  Dit medicijn heeft wisselwerkingen met andere medicijnen. In de tekst hieronder staan alleen de werkzame stoffen van deze medicijnen en niet de merknamen. Of uw medicijn een van die werkzame stoffen bevat, kunt u nagaan in uw bijsluiter onder het kopje 'Samenstelling'.

  Sommige medicijnen kunnen de werking van lapatinib verminderen. Overleg met uw arts als u een van de volgende medicijnen gebruikt.

  • Maagzuurremmers: cimetidine, esomeprazol, famotidine, lansoprazol, nizatidine, omeprazol, pantoprazol, rabeprazol of ranitidine. Overleg met uw arts als u een van deze medicijnen gebruikt.
  • Maagzuurbinders, zoals algeldraat of magnesiumhydroxide. Neem gefitinib dan minimaal 2 uur voor of 4 uur na de maagzuurbinder. Anders wordt de gefitinib niet goed opgenomen. Let op, het middel tegen hiv didanoside drank bevat behalve het anti-hiv-middel ook een maagzuurbinder. Neem gefitinib ook minimaal 2 uur voor of 4 uur na deze didanosine drank in.
  • De middelen tegen epilepsie, carbamazepine, fenytoïne, primidon en fenobarbital. Sommige van deze medicijnen worden ook gebruikt bij zenuwpijn en manische depressiviteit.
  • Sint-janskruid (hypericum) een plantaardig vrij verkrijgbaar middel gebruikt bij depressieve gevoelens en slapeloosheid.
  • Rifabutine en rifampicine, medicijnen gebruikt tegen tuberculose.
  • De medicijnen tegen hiv-infecties, efavirenz, etravirine en nevirapine.

  Sommige medicijnen kunnen de werking en bijwerkingen van lapatinib versterken. Overleg met uw arts als u een van de volgende medicijnen gebruikt.

  • De antibiotica erytromycine en claritromycine.
  • De antischimmelmiddelen itraconazol, ketoconazol tabletten en voriconazol.
  • De medicijnen tegen hiv-infecties lopinavir en ritonavir. Uw arts zal u extra controleren en verlaagt mogelijk de dosering van lapatinib.

  Twijfelt u eraan of een van de bovenstaande wisselwerkingen voor u van belang is? Neem dan contact op met uw apotheker of arts.

  Het is belangrijk dat uw arts weet welke medicijnen u nog meer gebruikt. Neem daarom uw medicatieoverzicht mee als u naar het ziekenhuis gaat. Dit is een overzicht waarop staat welke medicijnen u gebruikt, maar ook of u bijvoorbeeld allergisch bent voor bepaalde medicijnen. U kunt dit overzicht bij uw eigen apotheek opvragen. Krijgt u in het ziekenhuis nieuwe medicijnen, of verandert er iets aan uw medicijngebruik? Geef dit dan ook weer door aan uw eigen apotheek. Dan blijft uw medicatieoverzicht actueel.

 • Zwangerschap

  Zwangerschap
  U mag dit medicijn NIET gebruiken als u zwanger bent of binnenkort zwanger wilt worden. Er is een grote kans dat het aangeboren afwijkingen bij het kind veroorzaakt. Gebruikt daarom een goede anticonceptie tijdens de behandeling. Overleg hierover met uw arts.

  Borstvoeding
  Geef GEEN borstvoeding als u dit medicijn moet gebruiken. Het is niet bekend of dit medicijn in de moedermelk komt en of het bijwerkingen bij het kind zal geven.

 • Stoppen

  Een behandeling met dit medicijn is zwaar en kan moeilijk vol te houden zijn, ook al helpt het u de ziekte te verslaan. Wordt de behandeling u te zwaar, bespreek dat dan met uw arts of verpleegkundige. Samen kunt u de bijwerkingen bespreken en kijken of er alternatieven zijn.

 • Handelsinformatie

  Lapatinib is sinds 2007 internationaal op de markt. Het is op recept verkrijgbaar in tabletten onder de merknaam Tyverb.

Laatst gewijzigd op: 03 september 2013

Herhaalrecept

Gebruikt u Tyverb? Via deze website kunt u een herhaalrecept aanvragen

Meld bijwerkingen

Een paar minuten van uw tijd kan een leven redden.

Omdat niet alle bijwerkingen bekend zijn op het moment dat een geneesmiddel of een vaccin op de markt wordt gebracht, zijn meldingen uit de praktijk onmisbaar voor een veilig geneesmiddelgebruik.

Lareb verzamelt alle bijwerkingen van geneesmiddelen en vaccins in Nederland. Daardoor valt het snel op als een bijwerking vaak voorkomt. Dit systeem werkt alleen als er zoveel mogelijk bijwerkingen gemeld worden door zorgverleners, apothekers en patiënten.

Uw melding is dus belangrijk om geneesmiddelen nog veiliger te maken!

Meld bijwerkingen