Would you like to read this information again? Use the following options:

Alles over Lupus Erythematodes (LE)

Powered by: KNMP logo
 • Algemeen

  Lupus Erythematodes (LE) is een auto-immuunziekte. De oorzaak is onbekend. Bij een auto-immuunziekte richt het afweersysteem zich tegen het eigen lichaam. Dit veroorzaakt ontstekingen, bij LE meestal in de huid en de gewrichten, maar ook in organen als de nieren, het zenuwstelsel, het hart, de longen en de bloedvaten.

  Kenmerkend voor LE is een vlindervormige, rode huidafwijking in het gezicht.

  Er zijn twee vormen van LE. Bij de ene vorm treden huidafwijkingen op de voorgrond (huid-LE, cutane LE ofwel CLE), bij de andere vorm zijn de verschijnselen algemener (systemische LE ofwel SLE). De systemische vorm (SLE) kan gepaard gaan met ontstekingen in verschillende organen; ook zijn er vaak algemene verschijnselen, zoals moeheid, gebrek aan energie, koorts en gewichtsverlies.

  Het beloop van de ziekte is grillig en onvoorspelbaar. Wel zijn er aanwijzingen dat omgevingsfactoren (bijvoorbeeld zonlicht) en infecties invloed hebben op de ziekte. LE komt bij vrouwen veel vaker voor dan bij mannen. De eerste verschijnselen openbaren zich meestal tussen de 20 en 40 jaar.

 • Herkennen

  De ziekte is moeilijk te herkennen. Een vlindervormige roodheid in het gezicht is typisch voor LE. Vooral bij systemische LE kunt u ook andere klachten krijgen, zoals koorts, gewrichtspijn, hartkloppingen, kortademigheid en hoesten.

 • Zelf doen

  Bij huidafwijkingen is het verstandig direct zonlicht te vermijden. Bij ontstoken of pijnlijke gewrichten is het verstandig om in beweging te blijven en de conditie op peil te houden.

  Bron: Nederlands Huisartsen Genootschap.
  Laatst bijgewerkt: 29 augustus 2006. • Medicijnen

  Bijnierschorshormonen op de huid
  Bijnierschorshormonen, ofwel corticosteroïden, remmen ontstekingen en overgevoeligheidsreacties, vernauwen de bloedvaten en verminderen overmatige huidgroei. Hierdoor zullen roodheid, zwelling en jeuk van de huid verminderen. Bijnierschorshormonen die op de huid worden gebruikt, zijn ingedeeld naar sterkte.

  • Sterk werkzame bijnierschorshormonen. Voorbeelden zijn betamethasonvaleraat, desoximetason, diflucortolon, fluocinonide, fluticason en mometason.
  • Zeer sterk werkzame bijnierschorshormonen worden voorgeschreven wanneer andere bijnierschorshormonen onvoldoende werken. Voorbeeld is clobetasol.

  Bijnierschorshormonen om in te nemen en als injectie
  Bijnierschorhormonen, ofwel corticosteroïden, remmen ontstekingen en overgevoeligheidsreacties. Deze middelen worden gebruikt in de vorm van een stootkuur bij plotselinge verergering van de aandoening. Een stootkuur is een behandeling van enkele dagen tot twee weken.

  Bijnierschorshormonen om in te nemen genezen de aandoening niet, maar onderdrukken de ziekteverschijnselen, zodat uw lichaam zich makkelijker kan herstellen. Voorbeelden van bijnierschorshormonen om in te nemen zijn dexamethason, prednisolon, prednison en triamcinolon.

  Uw arts kan ook op de plaats van de huidontsteking het bijnierschorhormoon inspuiten. Het bijnierschorshormoon vermindert op die plek de overmatige huidgroei en remt de huidontsteking. Voorbeelden van bijnierschorshormonen als injectie zijn methylprednisolon en triamcinolonacetonide.

  Chloroquine en hydroxychloroquine
  Chloroquine en hydroxychloroquine remmen ook ontstekingen. Hoe de werking precies tot stand komt, is nog niet bekend. Meestal wordt tijdens een aanval een hoge dosering gebruikt gedurende zeven tot vijftien dagen. Daarna is een lagere dosering gedurende langere tijd voldoende om de verschijnselen voor een groot deel te onderdrukken. Voorbeelden zijn chloroquine en hydroxychloroquine.

  Afweeronderdrukkende middelen
  Afweeronderdrukkende middelen remmen de ontstekingsverschijnselen. Ze worden allen gebruikt als de bijnierschorshormonen alleen niet voldoende helpen. Ze worden dan meestal in combinatie met deze bijnierschorshormonen voorgeschreven. Voorbeelden zijn azathioprine en cyclofosfamide.

  Sulfasalazine
  Om de huidontstekingen tegen te gaan, schrijven artsen soms sulfasalazine voor. Sulfasalazine remt de ontstekingsverschijnselen. Hierdoor nemen de klachten af.

  Thalidomide
  Thalidomide kan de huidontstekingen bij LE verminderen. Hoe het werkt, is niet bekend.

Gerelateerde videos

Lupus (Wolfszweer)

Bij normale gezondheid maakt het immuunsysteem van het lichaam eiwitten die het lichaam beschermen tegen ziekten. Deze eiwitten worden antilichamen genoemd. De antilichamen hechten zich aan schadelijke bacteriën en virussen, antigenen genoemd, die ziektes kunnen veroorzaken.

Lupus is een chronische auto-immuunziekte. Dat betekent dat het immuunsysteem ‘bij vergissing’ gezonde lichaamscellen en weefsels aanvalt, zonder dat er antigenen aanwezig zijn. Als dit gebeurt, worden de antilichamen autoantilichamen genoemd. Als gevolg hiervan ontstaan ontstekingen en worden cellen en weefsels beschadigd. Daardoor kunnen de symptomen van lupus zich ontwikkelen.

Er zijn verschillende soorten lupus te onderscheiden. Discoïde lupus blijft meestal beperkt tot de huid. Symptomen zijn bijvoorbeeld huiduitslag in de vorm van ronde, rode vlekjes op het gezicht, de hoofdhuid, de romp en de armen en benen. Over het algemeen tast discoïde lupus de inwendige organen niet aan, maar de huiduitslag kan wel gepaard gaan met pijn in de gewrichten.

Systemische lupus erythematodes (SLE) kan alle organen aantasten, met als gevolg onder andere ontstoken gewrichten, pezen en andere bindweefsels. Er zijn uiteenlopende symptomen, bijvoorbeeld koorts, moeheid, gewichtsverlies, gewrichts- en spierpijn, gezwollen klieren, haarverlies, misselijkheid en overgeven. Door de grote verscheidenheid aan symptomen kan de ziekte vaak worden aangezien voor een andere aandoening. Het meest karakteristieke symptoom van SLE is vlindervormige uitslag op de wangen en de rug van de neus. De symptomen kunnen door de jaren heen plotseling opkomen en weer afnemen.

De oorzaken van lupus zijn onbekend, maar onderzoekers gaan ervan uit dat erfelijkheid en milieufactoren van invloed zijn op het ontstaan van de ziekte. Deze stoornis doet zich vaak voor bij vrouwen tussen 20 en 40 jaar oud. In sommige gevallen kan lupus worden veroorzaakt door het gebruik van bepaalde medicijnen. Lupus wordt vastgesteld met behulp van bloedtests en andere diagnostische onderzoeken. Je kunt de ziekte met medicijnen behandelen, afhankelijk van de ernst van de ziekte en de symptomen.

Lupus (Wolfszweer)

Bij normale gezondheid maakt het immuunsysteem van het lichaam eiwitten die het lichaam beschermen tegen ziekten. Deze eiwitten worden antilichamen genoemd. De antilichamen hechten zich aan schadelijke bacteriën en virussen,…

Bij normale gezondheid maakt het immuunsysteem van het lichaam eiwitten die het lichaam beschermen tegen ziekten. Deze eiwitten worden antilichamen genoemd. De antilichamen hechten zich aan schadelijke bacteriën en virussen, antigenen genoemd, die ziektes kunnen veroorzaken.

Lupus is een chronische auto-immuunziekte. Dat betekent dat het immuunsysteem ‘bij vergissing’ gezonde lichaamscellen en weefsels aanvalt, zonder dat er antigenen aanwezig zijn. Als dit gebeurt, worden de antilichamen autoantilichamen genoemd. Als gevolg hiervan ontstaan ontstekingen en worden cellen en weefsels beschadigd. Daardoor kunnen de symptomen van lupus zich ontwikkelen.

Er zijn verschillende soorten lupus te onderscheiden. Discoïde lupus blijft meestal beperkt tot de huid. Symptomen zijn bijvoorbeeld huiduitslag in de vorm van ronde, rode vlekjes op het gezicht, de hoofdhuid, de romp en de armen en benen. Over het algemeen tast discoïde lupus de inwendige organen niet aan, maar de huiduitslag kan wel gepaard gaan met pijn in de gewrichten.

Systemische lupus erythematodes (SLE) kan alle organen aantasten, met als gevolg onder andere ontstoken gewrichten, pezen en andere bindweefsels. Er zijn uiteenlopende symptomen, bijvoorbeeld koorts, moeheid, gewichtsverlies, gewrichts- en spierpijn, gezwollen klieren, haarverlies, misselijkheid en overgeven. Door de grote verscheidenheid aan symptomen kan de ziekte vaak worden aangezien voor een andere aandoening. Het meest karakteristieke symptoom van SLE is vlindervormige uitslag op de wangen en de rug van de neus. De symptomen kunnen door de jaren heen plotseling opkomen en weer afnemen.

De oorzaken van lupus zijn onbekend, maar onderzoekers gaan ervan uit dat erfelijkheid en milieufactoren van invloed zijn op het ontstaan van de ziekte. Deze stoornis doet zich vaak voor bij vrouwen tussen 20 en 40 jaar oud. In sommige gevallen kan lupus worden veroorzaakt door het gebruik van bepaalde medicijnen. Lupus wordt vastgesteld met behulp van bloedtests en andere diagnostische onderzoeken. Je kunt de ziekte met medicijnen behandelen, afhankelijk van de ernst van de ziekte en de symptomen.

Bekijk video

Bijnierschorshormonen (Corticosteroïden)

De bijnieren maken deel uit van het hormoonstelsel en regelen hormoonspiegels in het lichaam. Het zijn kleine, piramidevormige klieren, bovenop beide nieren gelegen. De bijnieren produceren het hormoon cortisol. Cortisol…

De bijnieren maken deel uit van het hormoonstelsel en regelen hormoonspiegels in het lichaam. Het zijn kleine, piramidevormige klieren, bovenop beide nieren gelegen. De bijnieren produceren het hormoon cortisol. Cortisol heeft een groot aantal functies. De belangrijkste is dat extra cortisol kan worden geproduceerd als hulpmiddel bij de behandeling van infectie, trauma en emotionele spanning.

In bepaalde gevallen wordt gezond knieweefsel door het immuunsysteem als geïnfecteerd beschouwd en aangevallen door witte bloedcellen van het eigen lichaam, met een pijnlijke ontsteking als gevolg. Soms echter is zelfs de extra aanmaak van cortisol als reactie van het immuunsysteem niet voldoende.

Corticosteroïden zijn medicijnen die kunnen worden geïnhaleerd, oraal ingenomen, plaatselijk op de huid aangebracht of in een ader of onderhuids geïnjecteerd. Het zijn kunstmatig geproduceerde hormonen die sterk op cortisol lijken. Corticosteroïden verhinderen de aanval van witte bloedcellen op het weefsel en verminderen de aanmaak van ontsteking veroorzakende stoffen door immuuncellen.

Corticosteroïden worden vaak gebruikt voor de behandeling van ontstekingen en auto-immuunziekten, zoals reumatoïde artritis, systemische lupus erythematodes (SLE) en bepaalde ademhalingsziekten.

Bekijk video